Et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk

Klimaendringene er vår tids største krise. Under denne regjeringen har utslippene gått ned, og i dag kommer regjeringen med en plan som ytterligere intensivere kampen mot klimaendringene. Det er jeg veldig glad for, sier klimapolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug.

Tore Storehaug
Tore Storehaug, klimapolitisk talsperson i KrF

Norge skal halvere utslippene sine

Regjeringen har vedtatt at Norge skal kutte 45% av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor (transport, jordbruk, bygg, avfall, etc.). Samtidig skal våre kvotepliktige virksomheter fortsetter å delta i EUs kvotehandelssystem. Det samlede antallet kvoter, og dermed utslippene, går ned over tid etter hvert som samfunnet omstilles til et lavutsleppssamfunnet. Samlet sett skal disse utslippskuttene gi en utslippsreduksjon på minimum 50-55 prosent av klimagassutslippene innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

– Vi har offensive og ambisiøse mål, og de er mulig å oppnå med riktige grep. Denne klimameldingen er nettopp løsningen på hvordan vi skal nå våre mål, sier Storehaug.

– Tiltakene regjeringen har lagt frem er mange, og de er kraftfulle. Denne planen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk, sier han.

Klimaendringene er vår tids største krise. Under denne regjeringen har utslippene gått ned, og i dag kommer regjeringen med en plan som ytterligere intensivere kampen mot klimaendringene.

klimapolitisk talsperson, Tore Storehaug

Klimaendringene rammer mest de som har minst

Storehaug peker på at kampen mot klimaendringene også er en kamp mot fattigdom. Klimaendringene gjør nemlig størst skade for de fattigste i verden. Mange har, eller kommer til, å miste hjem på grunn av klimaendringene.

– Norge, som et av verdens rikeste land, har et stort ansvar for å bidra til å kutte utslippene av klimagasser. Vi vet at klimaendringene rammer de som har minst aller hardest, selv om det er vi som har mest som har sluppet ut mest. Det er rett og slett veldig urettferdig, sier Storehaug, og forklarer videre:

– Kampen mot klimaendringene er en kamp for å sikre de som kommer etter oss en god klode å leve på, men det er også en kamp mot fattigdom. Vi, med alle de privilegiene og rikdommen vi besitter, skal gjøre vårt for at verden når klimamålene.

Store kutt i Norge

Regjeringen gjør i denne planen store kutt i klimagassutslipp i Norge.

– Vi sørger for at vi tar en betydelig andel av kuttene hjemme i Norge gjennom blant annet økt CO2-avgift, CO2-fangst og –lagring og et mål om å kutte 50% av utslippene i transportsektoren, sier Storehaug.

– En av regjeringens største klimasatsninger er satsningen på fangst og lagring av CO2.  FNs klimapanel har slått fast at fangst og lagring av CO2 vil være nødvendig for å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene til lavest mulig kostnad. Her er Norge ledende på teknologiutvikling, og potensialet for eksport av denne kunnskapen er stor, fortsetter han.

– Dette er viktige tiltak som monner for å få ned norske klimagassutslipp.

Årlige mål for utslipp

Regjeringen har bestemt seg for å lage et utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor, altså utslipp som ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp, for 2021-2030. Dette vil vise hvor mye Norge maksimalt kan slippe ut årlig frem til 2030.

– Dette tror jeg er en fin måte å bli ansvarliggjort hvert eneste år, sier Storehaug.

– Norge har tatt på seg ledertrøyen i klimaarbeidet. Vi viser hvordan vi kan kutte utslippene, ikke utviklingen, avslutter han.