Et godt helsebudsjett!


KrF i regjering bidrar til å sikre helsetjenestene i en krevende tid, og sikrer at eldreomsorgen fortsatt står høyt. – Dette er et viktig budsjett for folks helse og omsorg i den tiden vi står nå, sier leder for helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold

Smilende Geir Jørgen Bekkevold

Eldre

KrF har fått gjennomslag for en viktige midler til aktivitet og deltakelse blant eldre for å motvirke ensomhet og isolasjon, noe vi vet mange eldre har følt på.

Vi i vet at mange har blitt sittende mye stille og alene gjennom pandemien. Disse midlene skal skape aktivitet på sykehjemmene og via frivilligsentralene, samt at ordningen med spisevenner utvides. De beste måltidene er de som deles med andre, og det slutter jo ikke å være sant selv om man blir eldre,

sier Bekkevold.

KrF har også sikret at en helt ny ordning for avlastning av pårørende kommer på plass. Å være pårørende er ofte slitsomt, og det er viktig å huske på at også pårørende trenger omsorg.

– Pårørende bidrar med mye viktig omsorg, men dessverre er ofte dette usynlig. Mange blir slitne av dette, og gjennom en ekstra avlastningsordning håper vi mer av denne omsorgen blir fanget opp og at familiemedlemmene kan få litt tid til å hente seg inn igjen, sier Bekkevold.

Lukas Hospice

KrF kjempet inn midler til Lukas Hospice første gang i budsjettet for 2019, og vi har nå sikret finansiering for enda ett år. Dette er et viktig tilbud til pasienter og deres pårørende i livets siste fase, og vi skal så klart gjøre alt vi kan for å sikre dette tilbudet videre. Det er gledelig at de nå kan fortsette inn i et nytt år, og tilby god lindrende omsorg til pasientene og et rolig sted for pårørende til å være rundt dem.

– Hospicene bidrar med viktig kompetanse og bidrag inn i den lindrende omsorgen. Det er gledelig at dette tilbudet nå er sikret ett år til, og vi i KrF skal så klart gjøre alt i vår makt for at dette får videre varighet, sier Bekkevold.

– God lindrende omsorg mot slutten av livet er ekstremt viktig, og det er bra at hver enkelt av oss kan velge mellom sykehus eller hospice. Jeg er også glad for at regjeringen nå ønsker å styrke muligheten for at de om ønsker å leve den siste tiden hjemme, sier han.

Kontaktfamilieordning

Mange familier som venter barn med en diagnose har naturlig mange spørsmål, eller er usikker på hvordan hverdagen vil bli. Ordningen med kontaktfamilie skal gi de som ønsker det muligheten til å besøke en familie som har et barn med den diagnosen de selv venter, for å se hvordan hverdagen kan bli.

– Vi ønsker at de som venter barn med en diagnose skal få snakke med noen som har erfaring, ikke bare få en medisinsk tilbakemelding fra legen, sier Bekkevold.

– Vi har hørt altfor mange historier om foreldre som har fått dårlig informasjon om hva en diagnose vil innebære, eller kun fått informasjon om de ytterste, mest katastrofale konsekvensene. Vi har til og med hørt om kommende foreldre som har fått beskjed om å google seg frem til informasjon. Sånn kan vi ikke ha det!

– Foreldre skal få god oppfølging og omsorg. Derfor er dette er et av de budsjettgjennomslagene jeg er aller mest stolt av, sier han.

Her kan du lese mer om tilbudet.

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

En god barndom varer hele livet. Det er vanskelig å ha en god barndom uten en god psykisk helse.

– Vi gir nå 170 millioner kroner til opptrappingsplanen for nettopp dette. Her styrker vi kommuneøkonomien slik at de kan tilby bedre tjenester som for eksempel skolehelsetjeneste og lavterskeltilbud, sier Bekkevold.

– Vi styrker også utviklingen av digitale tjenester til barn og unge. Å være tilstede der barna tilbringer tid er en viktig forutsetning for å kunne tilby gode tjenester, sier han.

Et budsjett for tiden vi står i

Det er mange ekstrabevilgninger pga koronapandemien, både til helseforetakene for å ta igjen etterslep på ventelistene og blant annet til testing og vaksinasjon av befolkningen når vaksinene er godkjent.

– Dette er virkelig et budsjett tid for tiden vi står i, sier Bekkevold.

Forenkling av frikortordningen

Det finnes i dag to ulike tak for å få frikort i helsevesenet. Regjeringen har foreslått å slå sammen disse til et felles egenandelstak. Det er en god forenkling, som vil gjøre hverdagen enklere for mange. Det er alltid nivået som er den krevende biten ved slike sammenslåinger.

– At regjeringspartiene og FrP har blitt enig om at taket settes til 2460 kr istedenfor de foreslåtte 3183 kr er bra, og vil bety mest for en million nordmenn som har utgifter på begge takene i dag, sier Bekkevold.

– Samtidig får alle gleden av en forenklet frikortordning, og de som i dag når begge takene sparer aller mest, avslutter han.