Et godt budsjett for skole og barnehage!

KrF, Høyre, Venstre og FrP har laget et viktig og godt budsjett for skole og barnehage for alle barn og unge, men spesielt for de som trenger det mest.

Hans Fredrik Grøvan og en skoleklasse

Tiltak for de som trenger det mest

Korona-pandemien har særlig rammet de som hadde det mest krevende fra før. Derfor viderefører regjeringspartiene og FrP tiltakspakke for sårbare barn og unge.

Jeg er glad for at vi nå videreføre tiltakspakken for sårbare barn og unge, slik at elever som mister undervisning i forbindelse med virusutbruddet kan møtes av en ekstra innsats i skolen,

sier utdanningspolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

De fire partiene har og blitt enige om redusert foreldrebetaling i SFO for 3-4. trinn for barn fra foreldre med lav inntekt.

– Vi reduserer nå foreldrebetalingen i SFO for de som trenger det mest i 3.-4. trinn. Det er en viktig videreføring av satsingen fra i fjor hvor foreldre med lav inntekt fikk redusert foreldrebetaling for barn i 1.-2. trinn, sier Grøvan.

– Vi videreføring og utvider også forsøket med gratis SFO for barn og unge fra lavinntektsfamilier og barnevernstiltak, sier han.

Private barnehager skal likestilles de offentlige

De fire partiene har sørget for å ikke kutte i private barnehagers pensjon.

– Selvsagt skal private og offentlige barnehager likebehandles! Det er vi glad for at KrF, sammen med resten av regjeringen og FrP nå har sikret, sier Grøvan, og fortsetter:

– De private barnehagene er ofte familiebarnehager, friluftsbarnehager eller andre barnehager som tilbyr noe litt annet enn det offentlige. For KrF er valgfriheten og foreldres mulighet til å velge det som er riktig for dem avgjørende. Derfor er vi så glad for at KrF sammen med resten av regjeringspartiene og FrP nå har sikret likebehandling av private og offentlig barnehager.

Kapitaltilskuddet til private barnehager er også økt.

– Vi har og sørget for at kapitaltilskuddet til private barnehager er økt med 135 millioner kroner, avslutter en fornøyd Grøvan.