Et godt budsjett for eldre!

– Vi øker minstepensjonen, gir midler til bekjempelse av ensomhet og isolasjon blant eldre og til å bygge 2000 nye heldøgns omsorgsplasser. Dette statsbudsjettet er et viktig budsjett for eldre, sier nestleder i KrF, Olaug Bollestad.

Smilende Olaug Bollestad og et eldre par

Mer til enslige minstepensjonister

Pensjonistene er en viktig gruppe i samfunnet som KrF løfter høyt. Enslige minstepensjonister har ofte en trang økonomi. Det har KrF ønsket å gjøre noe med,

sier Bollestad.

– KrF har gjennom de siste årenes budsjettforlik fått gjennomslag for økt pensjon til landets enslige minstepensjonister med 12 000kr. Med budsjettet som nå legges frem, vil pensjonen for de enslige øke med ytterligere 5000 kroner i tillegg til en økning med utgangspunkt i pris- og lønnsveksten neste år, sier Bollestad.

– Dette vil gjøre at enda flere av de enslige minstepensjonistene kommer ut av lavinntekt og får en tryggere ramme for sin hverdag, sier hun.

Et budsjett som bekjemper ensomhet blant eldre

KrF har fått gjennomslag for en viktige midler til aktivitet og deltakelse blant eldre for å motvirke ensomhet og isolasjon, noe vi vet mange eldre har følt på.

– Budsjettet er et viktig løft for våre eldre. Både ved ytterligere midler til bekjempelse av ensomhet under pandemien og økt pensjon, særlig til enslige minstepensjonister som har de laveste inntektene, sier Bollestad.

– Vi i vet at mange har blitt sittende mye stille og alene gjennom pandemien. Disse midlene skal skape aktivitet på sykehjemmene og via frivilligsentralene, samt at ordningen med spisevenner utvides. De beste måltidene er de som deles med andre, og det slutter jo ikke å være sant selv om man blir eldre, sier hun.

2000 flere heldøgns omsorgsplasser

I forslaget til budsjett fra regjeringen lå det inne 1000 nye heldøgns omsorgsplasser. Under forhandlingene har dette antallet blitt doblet.

– Alle skal få den hjelpen og omsorgen du trenger. Derfor er jeg veldig glad for å si at de fire partiene har blitt enige om å legge til ytterligere 1000 heldøgns omsorgsplasser – i tillegg til de 1000 som lå inne fra før. Det betyr altså at det i budsjettet er bestemt at det skal bygges 2000 nye heldøgns omsorgsplasser, sier Bollestad

Eldre er en ressurs og skal verdsettes

Eldre er en viktig ressurs i samfunnet vårt som skal verdsettes, og vi må legge til rette for at eldre får leve aktive og gode liv.

– For KrF er det kjempeviktig å løfte eldres sak. Det skal vi fortsette å gjøre. Alle eldre fortjener å leve rike og verdige liv, avslutter Bollestad.