Et budsjett som inkluderer!

– Dette er et statsbudsjett som kommer til å inkludere flere i samfunnet og i arbeidslivet, sier stortingsrepresentant Torill Selsvold Nyborg.

Portrett av Torill Selsvold Nyborg

Gravide skal få tilbud om erfaringsutveksling ved diagnoser

I statsbudsjettet for 2021 har KrF fått gjennomslag for at gravide kvinner som får vite at barnet de bærer antagelig har Downs syndrom eller en annen diagnose skal få møte en familie som har gjennomgått det samme.

Det er veldig viktig for oss at alle kommende foreldre skal få trygghet og god oppfølging. Dessverre har altfor mange som venter et barn med Downs syndrom eller en annen diagnose blitt møtt med lite informasjon utover det rent medisinske. Det gjør vi noe med nå,

sier Nyborg.

– Nå skal kommende foreldre få treffe foreldre som har vært i deres situasjon og få høre om deres erfaringer og tanker rundt det å få et barn med en diagnose. De som selv har stått i situasjonen kan gi viktig og betryggende kunnskap videre til engstelige og usikre kommende foreldre, sier hun.

I Danmark har man innført en tilsvarende ordning som har vært veldig vellykket, men da kun for de som venter barn med Downs syndrom. Den norske ordningen vil være en mer omfattende ordning.

– Tilbudet vil gis til både de som vurderer abort og de som har bestemt seg for å beholde barnet. Det vil selvsagt være et frivillig tilbud, sier Nyborg.

Du kan lese mer om ordningen her.

Et budsjett som inkluderer flere i arbeidslivet

I samfunnet vårt faller noen utenfor det fellesskapet som er arbeidsfellesskapet. For KrF er det viktig å inkludere flere og gi mulighet til å jobbe. Derfor har partiet nå sørget for 300 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).

– Arbeid gjør frisk, og det betyr så mye for oss alle. Man får kollegaer og blir inkludert i samfunnet på en annen måte. Så må vi også legge til rette for dem som er uføre og ikke kan arbeide for at de skal ha et meningsfullt liv uten arbeid, sier Nyborg.

I budsjettet liger det også inne 7000 flere tiltaksplasser for å bidra til at flere ledige kommer i arbeid.

– Pandemien har gjort at usikkerheten i norsk og internasjonal økonomi er stor, ledigheten er høy og etterspørselen etter arbeidskraft vil trolig være lavere enn på lenge i lang tid fremover. Det er viktig å unngå at ledigheten fester seg på et høyt nivå, sier Nyborg.

– Jeg er veldig glad for at vi nå gjør en skikkelig innsats for å få flere inn i jobb, spesielt de som sto utenfor også før krisen. De må prioriteres nå, sier hun.

Mer til enslige minstepensjonister

Pensjonistene er en viktig gruppe i samfunnet som KrF løfter høyt. Enslige minstepensjonister har ofte en trang økonomi. Det har KrF ønsket å gjøre noe med.

– KrF har sammen med de andre regjeringspartiene og FrP de siste årene fått gjennomslag for økt pensjon til landets enslige minstepensjonister med 12 000kr. Med budsjettet som nå legges frem, vil pensjonen for de enslige øke med ytterligere 5000 kroner i tillegg til en økning med utgangspunkt i pris- og lønnsveksten neste år, sier Nyborg.

– Dette vil gjøre at enda flere av de enslige minstepensjonistene kommer ut av lavinntekt og får en tryggere ramme for sin hverdag, sier hun.

Vi sikrer TV BRA

TV BRA er en viktig TV-kanal som drives av og for utviklingshemmede. Det er en kanal som gir utviklingshemmede muligheten til å slippe til i den offentlige debatten på en måte vi dessverre ser for lite av i andre medier. Kanalen er viktig for å bidrar til å vise samfunnet hvilke ressurser og muligheter funksjonshemmede har.

– Jeg er veldig glad for at TV BRA er sikret videre drift i enigheten, sier Nyborg.

– Dette er en viktig TV-kanal som er litt annerledes enn de andre. Det heier jeg på, avslutter hun.