Et bedre budsjett for bistand, skole og distriktene

– KrF har fått gjennomslag for å øke bistandsbevilgningen med 2,5 mrd. kroner, hvor langsiktig bistand rettet mot de fattigste, og bistand gjennom frivillige organisasjoner prioriteres høyt. Vi styrker satsingen på flere lærere i småskolen med 320 mill. kroner fra høsten 2016, vi øker pensjonen til enslige minstepensjonister med 4000 kroner, og vi øker bevilgningene til verdiskaping i distriktene med 670 mill. kroner, sier Hans Olav Syversen, KrFs leder i finanskomiteen.

Bilde av Hans Olav Syversen

Etter uker med krevende forhandlinger har KrF endelig oppnådd et budsjett som prioriterer bistand. Bistandsbudsjettet øker med 2,5 mrd kr.

– For KrF har det viktigste i budsjettet vært å unngå store kutt i langsiktig bistand til verdens fattige. Vi har prioritert å vri bistanden mot de aller fattigste, særlig Afrika. Og vi har fått gjennomslag for mer bistand gjennom frivillige organisasjoner enn det regjeringen har lagt opp til, sier Syversen.

Tidlig innsats i skolen og styrket skolehelsetjeneste

– KrF har styrket satsingen på tidlig innsats med flere lærere i småskolen, som vi startet på i fjor. Dette gir oss mulighet til å hjelpe hver enkelt elev tidlig i skolegangen, snarere enn sent, sier Syversen.

– KrF har fått gjennomslag for en offensiv styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Mange opplever psykiske plager og andre utfordringer i barne- og ungdomsårene. Satsningen er nødvendig for å sikre en tilgjengelig skolehelsetjeneste i hele landet, sier Syversen.

Tiltak mot arbeidsledighet og aktivitet i hele landet

KrF er enige med regjeringen om mange av tiltakene for å motvirke den økte arbeidsledigheten. Men vi savnet større fokus på distrikt og aktivitet i hele landet. Det har KrF nå fått til gjennom et nytt såkornfond i Agder/Telemark, økning i de regionale utviklingsmidlene, og en rekke andre tiltak. Forslaget om statliggjøring og sentralisering av skatteoppkrevingen i kommunene er nå skrinlagt.

– Regjeringens forslag om mindre avkorting av pensjonen til gifte og samboende følges nå av at også enslige minstepensjonister får økt pensjon. Det er en viktig seier for KrF at denne gruppen som ligger betydelig under EUs fattigdomsgrense nå løftes, sier Syversen.

– Jeg er også veldig fornøyd med at vi sammen med Venstre lyktes i å få på plass et grønt skatteskifte, reversering av regjeringens forslag om økt skatt ved overdragelse av landbrukseiendom og gjennomslag for viktige skattereduksjoner frivilligheten, avslutter Syversen.

Viktige KrF-saker i budsjettavtalen:

Les hele budsjettavtalen for 2016 her