– Arbeidslivet i Norge er i stadig endring, og endringene har skutt fart gjennom pandemien

Maria Moe

Koronapandemien har gjort at flere faller utenfor samfunnet og arbeidslivet, enten fordi de blir permittert eller mister jobben, eller fordi sosial distansering gjør at mange blir ensomme. Utenforskap vil være en av de største utfordringene når vi vender tilbake fra pandemien.

Maria Moe, 1. kandidat til Stortinget for Østfold KrF

En undersøkelse blant ungdom i Viken og Oslo viser at de er bekymret over egen mulighet i arbeidslivet, etter korona-pandemien. De frykter at mange i egen generasjon faller utenfor arbeidslivet. Dette må vi ta på alvor.

Arbeidslivet i Norge er i stadig endring, og endringene har skutt fart gjennom pandemien. Mange av arbeidsplassene som har forsvunnet i løpet av pandemien vil ikke komme tilbake med det første. I tillegg viser mangelen på utenlandsk arbeidskraft at det er behov for flere norske fagarbeidere innenfor bl.a. helse, landbruk og bygg- og anleggsvirksomhet. I en situasjon der mange har mistet et sted å gå til i hverdagen, og tryggheten og tilhørigheten en jobb gir, vil det å inkludere flere i arbeidslivet bli en av de viktigste jobbene fremover.

Norge står, også uavhengig av koronakrisen, overfor store omstillinger. Vi trenger flere ben å stå på.
Teknologisk utvikling og grønt skifte fører til at mange arbeidsoppgaver endres eller forsvinner. Men også at kommer mange nye arbeidsoppgaver. Mennesker med lav eller ingen utdanning vil ha færre jobber å gå til. Mange vil oppleve at deres kompetanse blir utdatert. Det gjelder også for de med lang utdanning. Regjeringen har allerede satt inn store ressurser på en kompetansereform. Målet er å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger, og den kompetanse arbeidstakerne faktisk har. Det er blant annet blitt opprettet flere studieplasser, innført forsøk med fagarbeiderstipend og opprettet flere plasser på fagskole. Samtidig sikrer vi at alle som er på dagpenger får muligheten til opplæring uten å måtte gå veien om NAV. Det er viktig.

På Viken KrFs fylkesårsmøte 13.mars ble det vedtatt en tydelig uttalelse om dette. Fremover må vi legge til rette for at enda flere fullfører videregående opplæring. Det bør være mulig å ta videregående utdanning i flere ulike retninger, selv om det overskrider den normerte tiden for fullføring av videregående skoler. Vi må også legge til rette for at flere kan ta etter- og videreutdanning slik at Norge er bedre rustet for utfordringene etter pandemien. Det bør bli bedre muligheter til å ta utdanning kombinert med arbeid, fordelt over en lengre periode. Unge under 25 år bør prioriteres for kurs og etterutdanning.

Les innlegget i Sarpsborg arbeiderblad