Et arbeidsliv for framtida!


Å ha en jobb å gå til er viktig for den enkelte, men også for oss som samfunn. Derfor må ledigheten ned og flere må inkluderes i arbeidslivet. Dette er noe jeg brenner for!
KrF profilerer seg ofte på at de har den beste familiepolitikken, men jeg mener faktisk at KrF også er best på næringspolitikk.
KrF vil gjøre det enklere å starte opp, utvide og utvikle egen bedrift. Sammen med H og V vil KrF innføre en ny gründerpermisjon (vil gjøre det enklere for gründere å starte egen bedrift) og forbedre ordningen med skattefradrag for investeringer i oppstarts-selskaper. KrF vil også gjøre det mer attraktivt å investere i norske arbeidsplasser ved å redusere formueskatten på arbeidende kapital. Dette er særlig viktig for mindre bedrifter i distriktene.
Dagens regjering er garantister for EØS-avtalen, slik at norske bedrifter kan fortsette å selge til Norges største marked. Det er svært alvorlig for norske arbeidsplasser hvis Senterpartiet, SV og Rødt får innflytelse og setter EØS-avtalen i spill!

KrF vil bidra til utviklingen av ny grønn industri i Norge. Regjeringen vil tildele konsesjoner for flere havvindprosjekter, og vil bidra til at det etableres fem hydrogenknutepunkter for maritim transport. Vårt fylke er allerede i førersetet når det gjelder hydrogenutvikling, men bevilgningene til Enova og Nysnø-investeringer må økes og tilpasses også denne teknologien. Dette er viktige satsinger både for å kutte utslipp og sikre arbeidsplasser for framtida.
På Notodden ser vi tydelig hvor viktig veiutbyggingen er for oss. Med dagens regjering har det blitt et løft også i vår region og mer kommer! Bedre veier betyr raskere og sikrere transport med mindre drivstoffutslipp. God infrastruktur er helt avgjørende for næringslivets muligheter for verdiskaping i både bygd og by.
Jeg er opptatt av at alle skal få en sjanse i arbeidslivet, uansett utgangspunkt. KrF vil gi flere mennesker tilgang til arbeidsliv og sosiale møteplasser gjennom å styrke arbeidet med inkluderingsdugnaden og integreringsløftet. Dagens regjering vil fortsette den sterke økningen på tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), og garanterer minst 1500 nye plasser neste periode. BPA-ordningen skal endres til et likestillingsverktøy, og timetildelingen til den enkelte må hensynta det. Dette er utrolig viktig for den enkelte, men også for samfunnet som helhet.
Jeg mener KrF har de beste løsningene for arbeidsplasser og verdiskaping. Den største forskjellen mellom folk er mellom de som har jobb og de som ikke har det. Sammen med H og V i regjering jobber KrFs representanter hver dag for en politikk som skaper mer og inkluderer flere.
KRF sin 1. kandidat til stortinget Oddbjørn Nørstrud er kjempeklar til å ta fatt på disse viktige oppgavene og jeg anbefaler å gi han din viktige stemme!
Torgeir Ljosland, Notodden KrF