Et ansvarlig budsjett med mange gode KrF-gjennomslag

Det er dyrtid, og det merkes også for fylkeskommunene. Når regjeringen i tillegg kutter over 60 mill.kr i pengene vi får fra staten for å drifte kollektivtransporten i fylket, blir vi tvunget til å gjøre vanskelige prioriteringer. På tross av dette har KrF fått mange gode gjennomslag i budsjettet som ble vedtatt i fylkestinget 12. desember.

Vebjørn Mathiesen Solli, Anne Kristin Bruns, Oddny Helen Turøy og Reid Ivar Bjorland Dahl – Rogaland KrF sine faste representanter i fylkestinget denne perioden

Gruppeleder Anne Kristin Bruns er fornøyd med flertallsforslaget som ble lagt fram av KrF, Høyre, Frp og Venstre, men erkjenner at arbeidet med årets budsjett har vært krevende.

Vi kan ikke bruke mer penger enn vi har, men jeg er fornøyd med at vi har klart å skjerme det viktigste. Det er aldri gøy med kutt, men vi har klart å opprettholde et godt hurtigbåttilbud, reversert flere av de foreslåtte rutekuttene på buss, samtidig som vi styrker arbeidet mot frafall i videregående skole og legger ekstra penger inn til trafikksikkerhet. På de tingene som ikke koster penger har vi også fått gjennomslag for å løfte frem helsesykepleierdekningen på skolene våre og utfordringene med dagens russefeiring, sier Bruns.

Da fylkesdirektøren, det vil si den øverste administrative lederen i fylkeskommunen, presenterte sitt budsjettforslag i slutten av oktober var budskapet til oss politikere og offentligheten at vi måtte «gjøre mer for mindre». Forslaget inneholdt flere sparetiltak og få nye satsinger, samtidig som det var foreslått å bruke halvparten av sparepengene våre – nesten 700 mill.kr – de neste fire årene for å kjøpe oss tid til å bedre tilpasse utgiftene til inntektene.

Fylkesdirektøren varslet større runder med sparetiltak i årene som kommer, men hadde likevel lagt inn et stort kutt i kollektivtransporten. I tillegg til en økning av billettprisene på 20 mill.kr utover den vanlige prisveksten, ble det foreslått et totalt kutt på 22 mill.kr i bussruter og 19 mill.kr i hurtigbåtruter. Dette skyldes både at driftsutgiftene til buss og båt har økt de siste årene, men også fordi Ap/Sp-regjeringens fylkesoppløsninger i øst og nord gjør at Rogaland hvert år vil få over 60 mill.kr mindre å drifte buss og båt med fremover.


Gruppeleder Anne Kristin Bruns beskriver samarbeidet med Høyre, Frp og Venstre som godt, og viser særlig til friskolesaken som eksempel på at vi deler viktige verdier med de andre ikke-sosialistiske partiene.

Tidligere år har KrF måttet bruke mye krefter på å opprettholde støtten til friskolene i fylket vårt. Nå er tonen helt annerledes, og vi står sammen opp mot Ap/Sp-regjeringens ideologiske kamp mot friskolene. Vi er tvert imot stolte av å ha et mangfold av videregående skoler i Rogaland, og som leder av opplæringsutvalget vil jeg fremover jobbe for at vi skal samarbeide mer og tettere med friskolene våre – ikke mindre, avslutter Bruns.

KrFs viktigste gjennomslag i flertallspartienes forslag til budsjett- og økonomiplan for 2024-2027 Felles budsjettforslag Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre (framsikt.net) som ble vedtatt av fylkestinget tirsdag:

 1. Skjerming av store deler av de foreslåtte rutekuttene for buss og hurtigbåt
 2. Rogaland beholder Norges billigste ungdomskort på 299 kr, og den nedre aldersgrensen fjernes
 3. Styrking av oppfølgingstjenesten for å sørge for at flere fullfører videregående opplæring
 4. Flertallet sier klart og tydelig at vi er bekymret for regjeringens manglende forståelse for friskolenes betydning for mangfold og valgfrihet i den norske skolen. Vi legger dessuten inn en bestilling til administrasjonen om å gå gjennom driftsvilkårene for de videregående friskolene i fylket og hvordan samhandlingen foregår i dag
 5. Ønske om et pilotprosjekt hvor russetiden flyttes til etter eksamen
 6. Reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene og mer penger til investering i trafikksikkerhetstiltak i hele fylket, inkludert pilotprosjektet om å bygge enklere gang- og sykkelveier
 7. Økt tilskudd til Ungt Entreprenørskap og Valide
 8. Et nytt vennskapsprosjekt med ukrainske kommuner hvor norske og ukrainske ungdommer kan komme sammen og utveksle erfaringer
 9. Utbetaling av tilskuddet til Sola Arena, Haugaland Hestesport Arena og KNA Raceway flere år før tiden
 10. Satsing på flere direkteruter til Stavanger Lufthavn, Sola og Haugesund Lufthavn, Karmøy
 11. Realisering av Kyststi Jæren

Les hele budsjettforslaget HER Felles budsjettforslag Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre (framsikt.net)