EØS-avtalen på spill, Brexit neste?

Vi står nå midt oppe i den verste krisen som har rammet norsk næringsliv i moderne tid, og da vil Sp og Sv med fullt overlegg kaste Norge ut i det samme kaoset som Storbritannia nå opplever i forbindelse med Brexit.

Randi Walderhaug Frisvoll
Randi Walderhaug Frisvoll

Jeg er virkelig bekymret for framtidens EØS-avtale dersom vi får regjeringsskifte neste år. Under debatten i Stortinget om distriktsmeldingen tirsdag 24. november, utfordret KrFs Steinar Reiten EØS-motstanderne Senterpartiet og SV på næringspolitikk.

Senterpartiet, SV og Rødt, ønsker å skrote EØS-avtalen dersom det blir et regjeringsskifte neste høst. Det vil bli en katastrofe for eksportrettede næringer som fiskeri, havbruk, fiskeindustri, verftsindustri og møbelindustri, dersom tilgangen til EUs indre marked settes i spill. Titusener av arbeidsplasser i norske distriktskommuner vil bli truet dersom det skjer.

Vårt lille Norge med eksportavhengig økonomi kunne aldri greie å forhandle fram bedre sektorvise avtaler med EU enn det trygge rammeverket som vi har i EØS-avtalen. At Senterpartiet vil skrote avtalen som sikrer importvernet for norske landbruksprodukter og sette dette i spill er helt uforståelig.

EØS-avtalen har tjent staten Norge svært godt. Europeiske land utgjør en stor del av markedet for norskproduserte varer og råstoff.

Næringslivet i distriktene våre nyter godt av ordnet og forutsigbar markedsadgang til de europeiske landene og tilgang til kompetent arbeidskraft som f.eks. verft og fiskeindustri. Vi spiller hasard med distriktsnæringa vår ved å sette EØS-avtalen på spill.

Vårt norske landbruk er viktig for å opprettholde matsikkerhet, verdiskaping, bosetting og kulturlandskap. Vi skal ta vare på det unike med norsk matproduksjon, som lavt medisinbruk, god dyrevelferd og lang verdikjede.

Vi i KrF har helt siden EØS-avtalen ble utformet på begynnelsen av 1990-tallet stått fast på klar Europa-politikk: NEI TIL EU OG JA TIL EØS.

I vårt nye programforslag som er offentliggjort denne uken, sier vi tydelig at vi vil beholde dagens tilknytningsform til EU, og gjennom EØS-avtalen og sikre tett samarbeid med Europa og tilgang til EUs indre marked.
Gjennom EØS-samarbeidet bidrar vi til å fremme demokrati og et sterkere sivilsamfunn i Europa.


Randi Walderhaug Frisvoll
Fylkesleder, gruppeleder, og
2.kandidat til stortingsvalget for Møre og Romsdal KrF