Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke for å få Norge ut av krisen.

Tore Storestaug
FOTOGRAF: FLIPFILM DANIEL MORK

Gjennom forhandlingene i Stortinget har FrP fått gjennomslag for flere av sine prioriteringer, som sukkeravgift tilbake til 2017-nivå og midler til sletting av bompengegjeld og store bevilgninger inn mot veibygging.

Partiene har også kommet til enighet om en endret fordeling av midlene fra havbruksfondet. I 2020 blir utbetalingen til kommunesektoren på 2,25 milliarder i stedet for 1 milliard slik regjeringen foreslo.

Et budsjett med KrF-avtrykk fra regjering og Stortinget 

Budsjettet partiene er enige om har klare KrF-avtrykk og vektlegger de mest sårbare både hjemme i Norge og i resten av verden. 

– Vi har nå landet et budsjett der regjeringens prioriteringer ligger fast, vi ser klare KrF-avtrykk. Tiltakene regjeringen la frem og vi nå er enige i skal sikre aktivitet i hele landet og sikre at arbeidsplassene kommer tilbake, sier finanspolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug. 

Norge ut av krise

– Landet vårt er i krise. Nå har vi blitt enige om et budsjett som skal hjelpe oss ut av denne krisa. Det skal bidra til at permitterte får komme tilbake til jobb, å inkludere de som fra sto utafor arbeidslivet og styre Norge trygt i land i en usikker tid, sier Storehaug.

Han understreker at det nå har blitt lagt frem et budsjett som skal hjelpe Norge ut av den økonomiske krisen koronasituasjonen har skapt. 

 – Vi hjelper næringslivet slik at de som ble permitterte kan komme tilbake i jobb og vi hjelper de som fra før sto utenfor arbeidslivet. Dette vil skape aktivitet i heile landet, sier han.

Inkludering blir jobb nummer en

Storehaug mener mennesker i en sårbar og utsatt livssituasjon har blitt rammet hardest under krisen.

– Derfor la regjeringen frem en tiltakspakke på 400 millioner for barn og unge som har hatt det krevende på hjemmebane. Etter forhandlingene med FrP har vi blitt enige om en tilsvarende pakke mot eldre. Det er viktig, sier Storehaug.

– Vi er også enige om regjeringen sin styrking av aktivitetshjelpemiddlene for brukere over 26 år og en god kompensasjonsordning for attføringsbransjen etter utfordringene som følge av smitteverntiltak og omsettningsfall, sier Storehaug.

Vi ser og utover våre egne landegrenser

Men også sårbare i andre deler av verden er høyt prioritert på dette budsjettet. 

– 1 milliard kroner av årets bistandsbudsjett omprioriteres for å møte behovene pandemien skaper i utviklingsland. I tillegg bevilges det 541 friske millioner til helsehjelp i land som rammes av koronaviruset, sier han.