Enighet om oppgaver til de nye regionene

– Dette er en stor seier for KrF som lenge har kjempet for en demokratireform der flere oppgaver flyttes fra staten og til slagkraftige regioner. Avtalen innebærer en solid oppgaveoverføring fra staten og statlig byråkrati over til folkevalgtstyrte fylkeskommuner, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF.

Kjell Ingolf på pressekonferanse om regionreformen
Kjell Ingolf på pressekonferanse om regionreformen.

KrF, Venstre, Høyre og FrP er nå enige om oppgavene som skal overføres til de nye regionene. Dette er den største struktur- og ansvarsendringen for fylkeskommunene siden de ble opprettet. Strukturen på 11 fylker ligger fast og er en viktig forutsetning for overføring av nye oppgaver til fylkeskommunene.

– Dette er svært viktig desentralisering som sikrer folkevalgt styring nærmere innbyggerne. Det er også en viktig distriktsreform, som sikrer langt flere virkemidler i verktøykassa til regionale politikere som bedre vet hvor skoen trykker i sin region, sier Ropstad.

Med denne avtalen er det nå enighet om både struktur og oppgaver i regionreformen.

– Færre og sterkere fylkeskommuner gjør at det kan overføres mer makt og myndighet til dette folkevalgte nivået.

De nye oppgavene gir også fylkene flere verktøy i arbeidet for en god regional utvikling og gir fylkeskommunene større handlingsrom til å prioritere hvordan de løser oppgavene. 

Regionene skal få nye oppgaver innenfor samferdsel, næringsutvikling, landbruk, forskning, folkehelse, kompetanse og kultur, og sammen vil dette styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle på en god måte.

– Det er i den enkelte region man kjenner utfordringene og behovene best, og dermed kan utvikle løsninger til beste for innbyggere og næringsliv.

Her kan du laste ned avtalen (PDF, 90kB)