Enighet om ny trossamfunnslov!

Det er i dag oppnådd enighet mellom regjeringspartiene og Frp om ny trossamfunnslov.

Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius
Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius

– Dette er en historisk dag for norsk tro- og livssynspolitikk, og for den norske kirke, sier Jorunn G. Lossius.

Hun er stolt av at flertallet nå stiller seg bak en tros- og livssynslov som baseres på tillit til, og et grunnleggende positivt syn på, tros- og livssynssamfunnene.

– Dette er en viktig anerkjennelse av tro og livssynssamfunnenes plass i samfunnet og i menneskers liv. Tros- og livssynssamfunnene har alltid hatt en viktig plass i samfunnet vårt, i alle livets faser, i glede og i sorg. Deres sosiale innsats er viktige som samfunnsskapende kraft. Den norske kirke har historisk vært spesielt viktig som samfunnsbygger, og vil være det også i fremtiden, sier Lossius.

For KrF har det vært spesielt viktig med respekt for trossamfunnenes selvstendighet, rett til å styre seg selv, velge sine ledere, og organisere seg slik de ønsker. Når et flertall nå stiller seg bak hovedlinjene i regjeringens forslag er det klart at andre partiers forslag ikke vil få flertall.

– Jeg er spesielt glad for at vi har fått sikret at forslaget fra arbeiderpartiet om å frata flere hundre små trossamfunn støtte ikke blir vedtatt, sier KrF-representanten.

Den nye trossamfunnsloven er også siste steg i prosessen med å gjøre Den norske kirke selvstendig fra staten. Kirken har nå fått sin egen rammelov, og dens særstilling i det norske samfunnet er løftet frem.

– Vi har sikret fortsatt god finansiering, samtidig som Kirken blir selvstendig og får myndighet til å styre seg selv, sier Lossius.

Som en del av enigheten på stortinget er det klart at regjeringen skal:

  • sikre at det skal rapporteres på etter-skole tilbud med overnatting gjennom tros og livssynssamfunns årlige virksomhetsrapportering.
  • komme tilbake med forslag til nødvendige lovendringer med sikte på å forby faste etter-skoletilbud med overnatting over lengre tid for å forhindre, segregering, parallellsamfunn, negativ sosial kontroll eller radikalisering.
  • legge frem et lovforslag som innebærer at tros- og livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd.