Enighet om ny tiltakspakke for Viken

Ida Lindtveit Røse VikenKrF

I dag ble en tverrpolitisk enighet om ny tiltakspakke for Viken presentert. Pakken på 78 millioner kroner inneholder tiltak rettet mot barn og unge, samt styrke næringslivet og arbeidsplasser.

Jeg er spesielt bekymret for at barn og unge som fra før har hatt det vanskelig hjemme, har fått det enda verre. Og for personer med funksjonsnedsettelser som har opplevd å få viktige tilbud satt på vent, sa gruppeleder for KrF, Ida Lindtveit Røse, på pressekonferansen. 

Det settes av 19 millioner kroner for å hjelpe barn og unge i perioden ut av pandemien. Også støtte til næringslivet er en viktig del av pakken.

Næringslivet i alle deler av Viken har merket nedstengningen kraftig, og deler av fylket har hatt rekordhøy arbeidsledighet. Derfor er tiltak for å støtte næringslivet og få flere tilbake i jobb helt avgjørende, sier Lindtveit Røse. 

Avslutningsvis peker hun også på kulturlivet som også er en del av denne pakken. 

Krisepakkene rettet mot kulturlivet har i hovedsak vært rettet mot bortfall av inntekt, men en del kunstnere var ferdig utdannet akkurat i det pandemien kom, og har ikke fått tilgang til noe krisepakke. Derfor er jeg glad for at vi i denne pakken fikk på plass 5 millioner kroner til aktivitetsvekst blant unge utøvere og talenter innen alle kunstarter, avslutter Lindtveit Røse.

Se Ida Lindtveit Røses innlegg her: