Gledelig med enighet i jordbruksoppgjøret

– Det er gledelig med enighet i jordbruksoppgjøret. Jeg vil gi honnør til partene som har klart å finne sammen til en enighet. Utgangspunktet var krevende med tallene som viste en negativ inntektsutvikling de siste to årene, og det gjør det til en enda større prestasjon å komme til enighet, sier Steinar Reiten, landbrukspolitisk talsmann i KrF.

Stortingsrepresentant Steinar Reiten
Stortingsrepresentant Steinar Reiten.

Reiten trekker også frem forhandlingsinstituttet og verdien av dette.

– Forhandlingsinstituttet er en viktig del av jordbrukspolitikken og KrF mener det er av stor verdi at det er staten og bondeorganisasjonene som sammen kommer frem til ramme og innretning. Årets oppgjør viser at det er kraft i forhandlingsinstituttet når enighet oppnås med et så krevende utgangspunkt, sier Reiten.

Han mener også at partene har hatt en felles interesse av å finne løsninger som på en effektiv måte kan motvirke en vedvarende overproduksjon i deler av landbruket, og at dette har bidratt til enighet.

– Begge parter har sett at det å få bukt med overproduksjonen er avgjørende viktig for å sikre en tilfredsstillende inntektsutvikling i årene som kommer. Bondeorganisasjonene er klar over at den norske modellen pålegger landbruket å ta kostnadene ved markedsubalanse. Regjeringen og staten vet på sin side at jordbruksoppgjørene blir dyrere jo mindre potensiale bøndene har for å ta ut inntekt i markedet. Så lenge stortingsflertallet garanterer for systemet med markedsregulering, vet regjeringen at det må brukes betydelig mer budsjettmidler så lenge markedet er i ubalanse. Jeg er derfor svært spent på å se hvilke løsninger partene har kommet fram til når det gjelder å oppnå en bedre markedsbalansering, sier Reiten.

Han viser også til at KrF har vært tydelig på hvilken retning de ønsker i jordbrukspolitikken.

– KrF har vært tydelig på utviklingen vi ønsker for jordbruket, og jeg registrer at regjeringen har strukket seg lenger enn de opprinnelig ønsket. Dette viser betydningen av den posisjonen KrF har på Stortinget og at en mindretallsregjering må ta til seg signalene fra Stortinget. Regjeringen ser ut til å ha realitetsorientert seg, og det lover godt for resten av stortingsperioden, avslutter Reiten.