-Engangsstønaden er urettferdig

-Det er urettferdig, nettopp i et livsløpsperspektiv, at en kvinne som føder på ett punkt i livet mottar så mye mindre støtte enn en kvinne som føder på et annet punkt i livet, sier KrFs Olaug Bollestad.

Olaug Bollestad

Dersom man for eksempel er student, ikke har tjent opp rett til foreldrepenger og skal føde har du rett på engangsstønad. Hvis man venter med barn til man har vært i jobb, kan man få opp til 10 ganger mer. -Jeg mener systemet er grunnleggende urettferdig. For KrF er familiepolitikken aller viktigst, sier Olaug Bollestad.

10 ganger mer støtte

-Det er urettferdig, nettopp i et livsløpsperspektiv, at en kvinne som føder på ett punkt i livet mottar så mye mindre støtte enn en kvinne som føder på et annet punkt i livet, mener Bollestad. -Selv om de samlet sett vil bidra med like mye til samfunnet og delta like mange år i arbeidslivet, vil kvinnen som føder på «riktig tidspunkt», motta kanskje 10 ganger så mye i støtte som en kvinne som føder på «feil tidspunkt».

Vil ikke styre kvinners valg

I dag sliter mange med å få barn, fordi de venter lenger. – Det er en stor belastning, både psykisk og fysisk å prøve å få barn over lengre tid. Helsefaglige råd tilsier at kvinner bør få barn mens de er unge, men samfunnets ordninger er ikke lagt opp slik. Vårt mål er ikke å styre kvinners valg, men det er å gi kvinner som ønsker å få barn tidlig en reell valgmulighet til faktisk å velge det, sier Bollestad.

Bollestad mener  at samfunnet i dag er lagt til rette for å vente lenge med å få barn. – Vi må bli ferdige med studier, ha startet en karriere, ha kjøpt hus og etablert oss ordentlig, så kan vi begynne å tenke på å få barn. Kvinner som ønsker å få barn tidlig, må være trygge på at det økonomisk skal gå fint. Vi må blant annet få på plass økonomiske støtteordninger, flere barnehageplasser og fleksibilitet med hensyn til eksamenstidspunkt, sier Bollestad.

Dyrere å la være

Olaug Bollestad sier KrF har vist i alternative budsjetter at vi klarer å finne penger til en kraftig økning i engangsstønaden, hvis vi vil prioritere familiepolitikk. – For KrF er familiepolitikken aller viktigst, og vi prioriterer alltid tiltak og ordninger som sikrer barn og familier. Det er vi villig til å bruke mye penger på, fordi det er viktig og riktig, og fordi vi vet at det er dyrere å la være. Dårlig økonomi er fortsatt en av hovedbegrunnelsene for at mange unge kvinner velger abort. I ett av verdens rikeste land burde ikke økonomien være en tungtveiende faktor, avslutter Bollestad.