Flere barn rett til barnehageplass når de trenger det

Nå får alle barn født før 1. november rett til barnehageplass når de fyller ett år. – Dette er en veldig viktig seier for familiene og for KrF, sier Geir Jørgen Bekkevold.

Bilde av ei lita jente og teksten: Endelig får flere barn rett til barnehageplass - også de som er født i september og oktober

Reell valgfrihet
-Å flytte datogrensen med to måneder er et skritt på veien mot retten til barnehageplass for alle ettåringer, uavhengig av når på året de er født. Først da har familiene reell valgfrihet, sier Bekkevold.

KrF fikk i budsjettforliket i fjor gjennomslag for denne utvidelsen av datogrensen og i vår vedtok Stortinget de nødvendige lovendringene som nå gir en utvidelse av retten til barnehageplass med to måneder.

Flere ansatte per barn
I regjeringens høringsnotat til lovendringen står det at barnehagene i perioden august til oktober må ha en høyere tetthet av barnehagelærere enn minimumskravet for å kunne ta imot barn i løpet av september og oktober. – Det er en positiv bonus at barnehagene i praksis må ha bemanning i august som er tilstrekkelig ut i fra antallet barn som kommer i løpet høsten. Det øker kvaliteten og sikrer god oppfølging i oppstartfasen, sier Bekkevold.

Ekstra bevilgninger
Finansieringen av dette er et statlig ansvar. Ekstra utgifter for barnehagene og kommunene dekkes gjennom bevilgninger i statsbudsjettet.

Familievennlig politikk
 – KrF mener det er familievennlig politikk å legge til rette for at barn som ønsker barnehageplass skal få det når de trenger det, avslutter Bekkevold.

Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant for KrF

Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant for KrF