Endelig duket for regionreform

– Vi er svært tilfreds med at det endelig er duket for en regionreform. Dette vil være et viktig grep i distriktspolitikken og er av historisk betydning. Reformen er avgjørende for å sikre mer demokratisk styring og åpner for en viktig rydding i regional stat og dermed tilføre nye oppgaver til det folkevalgte nivået, sier Geir S. Toskedal, kommunalpolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

– Nå har vi en regjering bestående av partier som egentlig ville legge ned det regionalt folkevalgtstyrte nivået. At de i dag fremmer dette er et betydelig gjennomslag for samarbeidspartiene KrF og Venstre, sier Toskedal.

På begynnelsen av dette årtusenet slo Distriktskommisjonen fast at å erstatte dagens fylkeskommuner med store og slagkraftige regioner som kunne bygge på ulike styrker i ulke deler av Norge var noe av det viktigste man kunne gjøre for distriktspolitikken. Tidligere anslag til regionreform, sist fra den rødgrønne regjering, endte i fint lite.

– Regionene skal fortsatt ha ansvar for tjenesteproduksjon, for eksempel videregående utdanning og samferdsel. Vi ønsker oss flere oppgaver til regionene og merker oss regjeringens invitt til samarbeid. KrF vil bidra til at meldingen styrkes ytterligere gjennom stortingsbehandlingen. KrF er også opptatt av utflytting av offentlige arbeidsplasser og ser at reformen er en utmerket plattform for det, sier Toskedal.

– Ideelt sett burde de nye regionene og deres oppgaver vært på plass før kommunereformen. Det er vann under brua. Nå er vi glad for muligheten til å legge fram en framtidsrettet løsning som tar sikte på å finne sin avklaring parallelt med kommunereformen våren 2017. Denne reformen danner grunnlag for å kunne samordne statlig regioninndeling innen de fleste samfunnsområder, sier Geir Toskedal.