En politikk som inkluderer, fordeler og fornyer

-God grunnbemanning av lærere og helsesøstre, forenklet overgang mellom ungdomsskole og videregående, et tilpasset kollektivtilbud og økt satsing på miljøvennlige og fornybare energikilder. Dette er noen av sakene i Rogaland KrF sitt andreutkast av fylkestingsprogrammet som nå er ute på høring i partiorganisasjonen, sier leder av programkomiteen Reid Ivar B. Dahl.

Bilde av Reid Ivar Bjorland Dahl
Reid Ivar B. Dahl leder Rogaland KrFs programarbeid for 2019-2021.

Rogaland KrF tilbyr innbyggerne en politikk som inkluderer, fordeler og fornyer. Vi er stolte av fylket vårt, med rike naturressurser og gode tradisjoner. Med mennesker som har skapertrang, visjoner og tør å tenke store tanker. Dette må vi møte med en politikk som gir muligheter, utfordrer til å ta ansvar og som legger til rette for et godt tjenestetilbud for alle.

-Vårt hovedfokus er å klare å se den enkelte som et ”helt” menneske gjennom satsing på psykisk helse, rett og behov for utøvelse av egen tro, erkjennelse av behovet for større valgfrihet knyttet til utdanning og behovet for et godt kulturtilbud, sier Solveig Ege Tengesdal, som er fylkesordfører og partiets fylkesordførerkandidat også ved neste fylkestingsvalg.

Det er vanskelig å trekke fram de viktigste sakene fra programmet, sier programkomiteens leder Reid Ivar B. Dahl og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. De vil likevel peke på:

 • Ungdomsfylket Rogaland som egen satsing
  • Å gi flere rett og mulighet til videregående utdanning
  • God grunnbemanning av lærere og helsesøstre
  • Forenklet overgang mellom ungdomsskole og videregående
  • Sterkere satsing på læreplass for alle som har det som sitt førstevalg 
 • Matfylket Rogaland
  • Utvikle og videreutvikle fagbrev innen landbruk, fiskeri og havbruk
  • Tilrettelegging og økt satsing på videreforedling og lokal matproduksjon
  • Sikre mulighetene for et levedyktig og mangfoldig landbruk gjennom arbeidet med regionale planer 
 • Framtidsrettede og trygge transportløsninger
  • Et bedre tilpasset kollektivtilbud med videre planlegging av dobbeltspor til Egersund
  • Sømløse overganger mellom buss, ekspressbuss, region- og lokaltog, hurtigbåter og ferjer
  • Økt fokus på trafikksikkerhet og trygge veier i hele fylket; med RV13 Rødsliane som den høyest prioriterte rassikringsstrekningen
  • Sikre god tilknytning mellom riksvei, stamvei og fylkets havneterminaler; RV42 Eigerøy og E134 Husøy 
 • Energifylket Rogaland
  • Økt satsing på miljøvennlige og fornybare energikilder
  • Aktivt støtte opp om forskning og utvikling som har som formål å redusere klimautslippene innen olje- og gassnæringen 
 • Kultur, idrett og friluftsliv
  • Kulturturisme; gjøre kulturminnene bedre kjent og lettere tilgjengelige
  • Særlig fokus på fylkets 1000-årssted Avaldsnes og etableringen av et regionalt Kystpilegrimssenter
  • Styrke rammebetingelsene for friluftsrådene
  • Flere rusfrie soner og rusfrie idretts- og kulturarrangementer for barn og unge 

Rogaland KrF har nå sendt ut et 21 siders langt andreutkast som lokallagene, Rogaland KrFU og Rogaland KrF Kvinner kan komme med innspill til. Programmet skal vedtas på fylkesårsmøte i Rogaland KrF i Sandnes 15. og 16. februar. 

Programkomiteen til Rogaland KrF har bestått av:
Leder Reid Ivar B. Dahl fra Hå, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fra Eigersund, Anne Kristin Bruns fra Stavanger, Tom Landås fra Haugesund, Jonas Andersen Sayed fra Sokndal og Ingrid Eiane Setvik fra Finnøy.