En jordbruksavtale som sikrer forutsigbarhet for norsk matproduksjon

– I en krevende tid med betydelig usikkerhet i store deler av norsk næringsliv er det viktig og bra at vi nå har fått på plass en jordbruksavtale også denne våren, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

Olaug Bollestad. Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Olaug Bollestad. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Midt i en krevende tid for landet vårt er staten og jordbruket blitt enige om en jordbruksavtale for 2020-2021. Det var tidlig klart at det i år ikke kunne gjennomføres tradisjonelle forhandlinger, både som følge av begrenset grunnlagsmateriale om økonomi og inntektsutvikling, men også av rent praktiske årsaker. Derfor ble årets forhandlinger forenklet. Alternativet var å forlenge gjeldende avtale og gjennomføre forenklede forhandlinger til høsten. Avtalen som nå er klar, bidrar til forutsigbarhet for bøndene og matproduksjonen, og gir trygge økonomiske rammer for næringen.

– På tross av at samfunnet vårt er inne i en veldig vanskelig tid, er jeg glad for at vi har blitt enige om en avtale som bidrar til å trygge matproduksjonen vår. Dette er en samfunnskritisk funksjon. Jordbruksavtalen gir forutsigbarhet for norske bønder og bidrar til å trygge matproduksjonen vår., sier Bollestad.

– Avtalen har et tydelig distriktsfokus, og det er en avtale som spesielt prioriterer kornproduksjon, frukt og grønt. Samtidig styrker den det viktige klima- og miljøarbeidet som gjøres i landbruket, sier Bollestad.

Avtalen prioriterer økonomien i produksjon av korn, frukt og grønt og poteter, som er viktige produksjoner for å øke norsk produksjon i sektorer hvor selvforsyningen er lavere enn for husdyrprodukter. Den starter oppfølgingen av utvalget for innovasjon og vekst i grøntsektoren, som ble nedsatt i fjorårets oppgjør, og styrker det økono¬miske grunnlaget for produksjoner med høy energiproduksjon per dekar.

 

Et levende landbruk i hele landet

– Denne avtalen er kjempeviktig for bønder og matprodusenter over hele landet, vi trenger et levedyktig landbruk der vi tar hele landet i bruk, sier Bollestad. 

Bedret økonomi for produksjon av planteprodukter til mat, styrker den geografiske produksjonsfordelingen. Samtidig økes bevilgningene på en rekke ordninger som er målrettet mot husdyrholdet i distriktene. Avtalepartene setter også i gang et arbeid for å forbedre virkemidlene med sikte på økt norskandel i fôret til husdyr, som noe av grunnlaget for arbeidet med en ordinær avtale i 2021.