En hån mot voldsutsatte barn

– Regjeringen la i dag frem opptrappingsplanen for å bekjempe vold og overgrep mot barn, som KrF fikk et enstemmig Storting med å be regjeringen om våren 2015.  – Men proposisjonen er verken en plan eller en opptrapping. Volds- og overgrepsutsatte barn skulle få et betydelig løft, men her har regjeringen sviktet barna våre, sier Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson i KrF.

Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Daniel Mork/Flipfilm

Regjeringen har hatt ett og et halvt år på å legge frem opptrappingsplanen som skulle gi et betydelig løft for å bekjempe vold i nære relasjoner, med hovedvekt mot barn. Planen skulle ha friske øremerkede midler med tallfestede beløp for investeringer og driftsutgifter for hvert enkelt år og planperioden totalt sett. Den skulle ha konkrete mål for hvordan vi skal bekjempe vold og overgrep, samt forbedre ivaretakelsen av offer og overgriper.

– Dessverre inneholder ikke planen som ble fremmet i dag dette. Det er svært trist, fordi det ikke bidrar til å gi våre barn og unge den trygge oppveksten de fortjener, sier Ropstad.

– Planen vil ikke bidra til å forebygge vold og overgrep, hjelpe det enkelte offer til å komme seg videre, og heller ikke sikre at overgriper slutter å begå overgrep i så stor grad som Stortinget forventet. Vi som politikere har et ekstra ansvar for å løfte frem de stemmeløse, fortsetter han.

– Regjeringen kommer kun med gode intensjoner og lister over ting de vil komme tilbake til. Det holder ikke. Planen skulle vise konkret hva de vil gjøre og hvor mye det vil koste. Jeg er veldig skuffet, sier Ropstad. 

– Opptrappingsplanen skulle ha en annen karakter enn tidligere planer på voldsfeltet. Dette er ikke en handlingsplan, men en opptrappingsplan. Det finnes allerede gode strategier og handlingsplaner.  Poenget med Stortingets vedtak var å sikre konkrete og forpliktende planer for de neste statsbudsjettenes nivå på investeringer og driftsutgifter. Øremerkede midler er helt avgjørende skal vi nå målet med planen, nemlig at ingen barn i Norge skal leve med vold, sier Ropstad.

– Vi bør ha en nullvisjon for vold mot barn og vold i nære relasjoner. Nå må Stortinget sikre at planen faktisk blir en opptrappingsplan med målrettede, øremerkede friske midler. KrF skal virkelig prioritere dette arbeidet denne høsten, avslutter Ropstad.