– KrF fikk med seg et samlet Storting på et helhetlig løft for barn og unges psykiske helse

– Nå er alle partier forpliktet til å prioritere barn og unges psykiske helse gjennom en helhetlig strategi og en økonomisk forpliktende opptrappingsplan, sier nestleder i KrF Olaug V. Bollestad.

Portrett av Olaug Bollestad

-Strategien for god psykisk helse som legges frem i dag er en god start, uttaler Bollestad.

I dag ble regjeringens strategi for god psykisk helse lagt frem. Olaug Bollestad er glad for at regjeringen nå følger opp KrFs gjennomslag i Stortinget.

– Jeg håper virkelig at vårt initiativ i Stortinget vil gi store endringer i både det forebyggende arbeidet og tilbudet hvert enkelt barn og hver ungdom møter når de trenger hjelp, sier Bollestad.

– Opptrappingsplanen blir viktig, og denne strategien er et godt grunnlag for konkret opptrapping. For KrF er det spesielt viktig å sikre friske, øremerkede midler til en reell opptrapping, fortsetter Bollestad.

KrF ønsker å fastsette at kommunene må bestemme seg for hvem som har ansvar for barn og unges psykiske helse.
– Barn og unge må ikke falle mellom flere stoler. KrF er derfor glad for at regjeringen nå slår fast at kommunene må definere hvem i kommunen som har ansvar for barn og unges psykiske lidelser, sier Bollestad.

Hun peker også på hvor viktig det er at barnehagelærere og lærere ser barn som sliter i barnehage og skole, slik at man får tidlig innsats. Derfor satser KrF også på flere lærere og barnehagelærere.

Medikamentfrie tilbud

For KrF er det viktig å sikre medikamentfrie tilbud til alle barn. KrF mener det er behov for en plan for å redusere forskrivning og bruk av vanedannende sovemidler og antidepressiva blant barn og unge.

– Mange barn og unge trenger noen å snakke med, og ikke sovepiller og antidepressiva. Det er dessverre for mange unge som forteller om at de fikk tilbud om piller når det eneste de ønsket var å fortsette å snakke med noen, sier Bollestad

Flere helsesøstre

KrF vil sikre flere psykologer som er tilgjengelige når barn og unge har behov for rask hjelp. Likeså må vi sørge for flere helsesøstre og større kapasitet på helsestasjonene.

– Det er klart det betyr noe for barna og ungdommene våre at helsesøster faktisk er til stede på skolen. KrF mener vi trenger en bindende norm for antall ansatte i skolehelsetjenesten for å sikre et tilgjengelig og godt tilbud over hele landet. Her trengs det øremerkede midler i opptrappingsfasen, avslutter Bollestad.