En god oppvekst for alle barn i Moss

Kasy Galgalo, Finn Jensen og Anette Liseter fra Moss KrF

KrF vil styrke familiene og legge til rette for gode oppvekstvilkår for alle barn i Moss.

De første leveårene legger grunnlaget for resten av livet. KrF vil derfor satse mer på barnehagene våre. Vi ønsker et mangfold i barnehagetilbudet, nok ansatte til å se hvert enkelt barn og tilstrekkelig barnehagekapasitet til at man kan få barnehageplass i nærmiljøet hvis man ønsker det.

Moss skal ha gode leke-, aktivitets- og kulturtilbud for barn og unge i alle bydeler. Alle skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

KrF ønsker å styrke samarbeidet med frivillige, og utvide laget rundt barna. Kommunen skal se de sårbare og utsatte barna. Styrking av PPT og barnevernet må fortsatt være sentrale satsinger i årene som kommer.

Vårt mål er et at Moss skal være en trygg kommune for barn å vokse opp i.

Moss KrF vil:

  • Innføre kommunalt fritidskort – 2000kr i året til å betale kontingent for fritidsaktiviteter for barn mellom 8-15 år. 
  • Innføre to barnehageopptak i året
  • Gi rom for ideelle og private barnehager som en berikelse til barnehagetilbudet i kommunen.
  • Sikre at barnehagene har nok voksne til å se hvert enkelt barn
  • Støtte Åpen Barnehage som et viktig pedagogisk tilbud for de minste barna og deres foreldre.
  • Støtte Home Start sitt arbeid for sårbare familier.
  • Utarbeide handlingsplan mot seksuelle krenkelser blant unge.
  • Støtte rusfrie møteplasser for barn, ungdom og voksne