– En god dag for luftfarten i Norge

– Jeg er svært glad for at Avinor vil opprettholde kortbanenettet på samme nivå som i dag, sier Hans Fredrik Grøvan, transportpolitisk talsperson i KrF.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan. Foto: Daniel Mork – Flipfilm/KrF

Avinor har bestemt seg for å beholde samtlige 29 lufthavner i Norge.

– Dette er en god dag for luftfarten i Norge. Samfunnsnytten er stor for kortbaneflyplassene. De gir viktige bidrag til vekst og utvikling i næringsliv og bosetting. Disse flyplassene er i vesentlig grad med på å redusere ulempene ved å drive næringsliv i distriktene. Kortbaneflyplassene gjør næringslivet i distriktet i stand til å drive forretning lokalt med marked og kunder i mer sentrale strøk – ja, mange kaller dem navet i næringslivet, sier Hans Fredrik Grøvan.

– Effektivisering er rett strategi
 Dersom Avinor hadde redusert antall flyplasser, hadde det blitt vanskeligere for både befolkning og næringsliv å bo og etablere seg i distriktene. Avinor er på et godt spor når de i stedet velger å gå inn for å sikre en mest mulig effektiv drift av flyplassene. Effektivisering er den beste måten å sikre flyplassenes eksistens og økonomiske grunnlag framover, sier Grøvan.

– Nå er det viktig at Avinor setter alle krefter inn på å sikre en mest mulig rasjonell og effektiv drift av distriktsflyplassene slik at det økonomiske grunnlaget kan styrkes i framtida, sier Hans Fredrik Grøvan.