En enighet som styrker norsk landbruk

– Jeg skulle ønske at det ble flertall for løsningen som KrF legger fram sammen med Ap, SP og SV. Her gir vi kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper for bøndene, vi styrker distriktslandbruket og små- og mellomstore bruk, og vi sikrer forutsigbarhet for næringen ved å reversere regjeringens kutt i beitetilskuddet og i økningen av kraftfor prisen, sier landbrukspolitisk talskvinne Line Henriette Hjemdal.

Portrett Line Henriette Hjemdal

Næringskomiteen har nå avgitt sin innstilling om årets jordbruksoppgjør. I innstillingen kommer det fram at regjeringen subsidiært støtter Venstres tilbakesendelses forslag.

– Etter at det ble klart at forhandlingspartene ikke kom til enighet har KrF hele tiden vært klar på at vi ønsket å sluttføre oppgjøret i Stortinget. For oss har det vært avgjørende å følge opp flertallets politikk i landbruksmeldingen, noe vi også gjør med vår løsning for oppgjøret. At dette ikke får flertall er beklagelig, sier Hjemdal.

Nå som vår enighet er lagt fram blir det tydelig hvorfor jeg fortsatt er overrasket over at Venstre kunne forlate dette for å få en dårligere avtale med regjeringen.  Selvsagt har Venstre fortsatt muligheten til å skape flertall med oss og sikre et godt oppgjør for norske bønder, slår Hjemdal fast.

– For KrF har det vært viktig å sikre en god innretning på oppgjøret som gjør at fordelingen av rammen styrker distriktslandbruket, og de små og mellomstore brukene. Dette gjør enigheten mellom de fire partiene, blant annet gjennom at det legges klare føringer for investeringsmidler (IBU) som nå skal gå til fornying av 15-30 kyrs melkefjøs, avslutter Hjemdal.