En bedre skolehverdag

Kasy Galgalo, Finn Jensen og Anette Liseter fra Moss KrF

Moss KrF ønsker seg en raus og inkluderende «Vi-skole». Alle barn har rett på et trygt og godt læringsmiljø med undervisning tilpasset deres behov.

KrF ønsker å ta tilbake leken for 6 åringene, ved å tilrettelegge for lekbasert læring, mindre stillesitting og mer rom for frilek gjennom hele første klasse.

Friskoler som Buen, Steinerskolen, Torderød og CIS bidrar til mangfold og valgfrihet i Mosseskolen.

Moss KrF vil:

  • Ha mer læring gjennom lek i 1.klasse
  • Redusere bruk av skjerm i småskolen og gi bøker fremfor nettbrett til førsteklasse
  • Utarbeide en handlingsplan mot mobbing
  • Sikre individuell oppfølging av elever med skolevegring
  • Kvalitetssikre SFO-tilbudet og legge til rette for bedre samarbeid mellom kulturskolen, frivilligheten, idretten og SFO