En avfallsavgift som motiverer til å tenke miljø og bærekraft.

Innlandet KrF mener at renovasjonsavgiften må være et insitament til bedre avfallshåndtering.

Hos frivillige organisasjoner som driver med loppemarked og bruktbutikker, kan varer vi ikke lenger bruker, få et nytt liv. Men gjenbruksbutikker og loppemarkeder får også ofte inn varer som ikke er egnet som salgsvare. Det de betaler for å levere dette på en avfallsstasjon, reduserer overskuddet som skulle gå til hjelpearbeidet disse organisasjonene driver. I tillegg til å redusere det økonomiske overskuddet, virker dette demotiverende for dem som driver med frivillig arbeidet.

Innlandet KrF ønsker at organisasjoner som baserer sin drift på frivillig innsats skal kunne levere avfall gratis.

Mennesker som jobber frivillig
Mennesker som jobber frivillig av Bernard Enlejoas