En ambisiøs og realistisk transportplan

– Den nye transportplanen blir en ambisiøs plan – men samtidig en plan vi kan tro på, sier samferdselsminister, Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide smiler til kamera
Samferdselsminister Knut Arild Hareide legger frem ny Nasjonal transportplan 2022 – 2033.

I dag legger samferdselsminister, Knut Arild Hareide frem Nasjonal transportplan for de neste 12 årene. Den tegner kartet for hvordan morgendagens veier som skal knytte hele landet sammen. En ambisiøs men realistisk plan – som sørger for effektiv, miljøvennlig og trygg trafikk i hele landet.

Du har kalt dette tidenes største transportplan, hvorfor det? 

– Bevilgningene er doblet og hele sektoren er fornyet og vi bygger ut i et tempo som aldri før, samtidig som de økonomiske rammene som ligger til grunn er realistiske. Det siste der har vært viktig i prosessen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Hva er du mest stolt av med transportplanen du har lagt frem i dag? 

– Det er ikke enkelt å trekke frem en ting i en så stor og god plan, men jeg er stolt over at regjeringen tar barns trafikksikkerhet på alvor gjennom barnas transportplan, tillegg til vi bevilger midler til rassikring i distriktene. Alle skal være trygge på vei til skole eller jobb uansett hvor i landet vi bor, fortsetter Hareide.

Barnas Transportplan

Barn og unge må ferdes trygt i trafikken. For å sørge for et helhetlig fokus på dette foreslo KrF i forbindelse med forrige NTP en egen transportplan for barna. Nå er dette en realitet med hele 500 millioner kroner. 

– Jeg er glad for å kunne si at KrFs forslag nå er en realitet. Dette vil bedre trafikksikkerheten til barn og unge. Nå synliggjør vi barnas behov. 

Regjeringen setter av 500 millioner til barn og unge: Vil ha flere bilfrie soner.

En realistisk plan gir bedre prosjekter, raskere 

Hvorfor er dette en realistisk plan? 

– Fordi vi har endret måten vi jobber med transportplan på. Helt satt på spissen: vi tar hele transportsektoren fra en kamp om å komme inn i planen, til en konkurranse om å lage de beste prosjektene. Det vil føre til flere prosjekt vil bli realisert enda hurtigere, sier Hareide. 

Milliardløft til fylkesveiene

Det er store etterslep på vedlikehold av fylkesveiene. derfor foreslår regjeringen å sette av hele 15,9 milliarder ekstra over 12 år for å bedre fylkesveinettet. 

– Jeg er glad de veiene som vi bruker i hverdagen vår nå får et løft. Det betyr mye for folks hverdag og for næringslivet i hele landet. Dette har også vært høyt prioritert i innspillsrundene fra fylkene, sier Hareide. 

Midlene skal bli gitt som tilskudd til fylkeskommunene, og dette er fordelingen:

  • 825 millioner kroner ekstra hvert år de neste seks årene som skal gå til oppgradering av vei og sikrere tunneler. 
  • Tillegg til en ekstra milliard til veiene, hvert år, de siste seks årene.

Setter av hele 3 milliarder til å fjerne flaskehalsene på hovedvegen mellom Ålesund og Bergen.

Hvem er vinneren i denne planen? 

– Først og fremst generasjonene som kommer etter oss. Vi tar klimautfordringene på alvor med styrket kollektivsatsing og ikke minst barnas transportplan som sørger for fokus på trygghet i trafikken for barn og unge, sier Knut Arild. 


Setter av en milliard til rasikring på Riksvei 13 i Rogaland

Gir 10 milliarder til gigantisk veiprosjekt i Nordland

Regjeringa lovar 500 millioner kr. til Riksvei 9 på Sørlandet