Full seier om elektrifisering på Sverdrup-feltet

– Når Johan Sverdrup-feltet i dag vedtas med full elektrifisering med kraft fra land, er det en seier for en lang kamp fra KrFs side. Det er svært viktig i det totale CO2-regnskapet, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.

Portrett av Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad

Stortinget vedtok i dag utbygging av Norges største industriprosjekt, det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup. I vedtaket lå også kraft fra land til de andre nærliggende oljeinstallasjonene på Utsirahøyden. Områdeløsningen vil bidra til store kutt av CO2-utslipp, og det er potensial for å inkludere flere felt i sammenkoblingen.

– Vi skal gjennom en omstilling til et lavutslippssamfunn, og til et grønnere samfunn. Samtidig vil petroleumsvirksomheten være viktig i Norge i flere tiår fremover. Dette viser KrFs balanserte politikk.  Vi vet at oljekranene ikke kan stenges over natten, samtidig er det viktig at produksjonen foregår så miljøvennlig som mulig, understreker Ropstad. Han mener utbyggingen av et så stort og lønnsomt felt som Sverdrup-feltet dermed er en god og riktig investering.

Sverdrup-feltet vil bety svært mye for Norge og norsk petroleumsindustri i mange tiår fremover. Leverandørindustrien sliter i dag, og vedtaket om utbygging av Sverdrup-feltet bringer ny optimisme inn i denne næringen. – Vi vet at Norge står overfor en enorm omstilling til andre energikilder, men olje vil fremdeles være viktig i mange år fremover. Den kompetansen som er bygget opp i oljenæringen vil også være et konkurransefortrinn og et aktivum i utvikling av nye og fornybare energiløsninger, avslutter Ropstad.