Eldre ureturnerbare asylsøkere vil nå få oppholdstillatelse

Torhild Bransdal
Innvandringspolitisk talsperson, Torhild Bransdal

Nå innføres en engangsløsning som åpner for at eldre ureturnerbare asylsøkere med avslag på søknaden og med lang oppholdstid kan få oppholdstillatelse.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass en løsning for eldre ureturnerbare asylsøkere. Dette er en veldig viktig løsning for mennesker som er i en veldig vanskelig situasjon, sier innvandringspolitisk talsperson, Torhild Bransdal.

– Det å få livet sitt satt på vent i så lang tid er krevende. Nå får disse menneskene endelig mulighet til å bli fullverdig del av det norske samfunnet, sier Bransdal.

De som får innvilget opphold etter engangsløsningen vil bli bosatt i en kommune, og de kan nå omsider komme i gang med sine liv i Norge. Saken er en oppfølging av Granavolden-plattformen om at det skal legges «til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge.

– Det er viktig at de som får oppholdstillatelse får innvilget opphold raskt. og de kan nå omsider komme i gang med sine liv i Norge. Vi ønsker ikke at noen skal oppholde seg i asylmottak lengre enn nødvendig. avslutter Bransdal.

Forslaget innebærer at utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert, og som vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år, på nærmere bestemte vilkår skal få oppholdstillatelse i Norge.

Les også: VG – Gir opphold til eldre, ureturnerbare asylsøkere