Ekstraordinært landsmøte

Landsstyret har bestemt at det blir ekstraordinært landsmøte i Kristelig Folkeparti den 13. november 2021. Det kalles inn til landsmøte for å velge ny partileder etter at partilederen meldte sin avgang.

Landsstyret har også konstituert Olaug Bollestad som partileder frem til valg kan avholdes.

I forbindelse med at det innkalles til ekstraordinært landsmøte for å avholde valg har valgkomiteen trådt i kraft og startet sitt arbeid. Komiteen vil gjennomføre høringsrunder i organisasjonen som normalt. Det er fylkeslag og sideorganisasjoner (Ungdomsparti og kvinneorganisasjon) som skal høres i disse rundene.

Første høringsrunde er 27. september til 7. oktober.
Andre høringsrunde er 11. til 22. oktober.

Komiteen tar sikte på å lande sin innstilling helt i starten av november. Denne vil bli gjort offentlig kjent så snart den er klar, og vil bli ettersendt til landsmøtet.

For pressen

Pressen vil bli informert når det er foreligger mer informasjon.

Leder for valgkomiteen er Helga Marie Bjerke.

Pressekontakt for valgkomiteen er Astrid Therese Theisen (astrid-therese.theisen@stortinget.no)

Pressebilder av avtroppet partileder, fungerende partileder og KrFs statsråder finnes til fritt bruk på flickr.

Vi ber om forståelse for at praktisk informasjon om landsmøtet vil ta noe tid å komme tilbake til pressen med.