Einar Steensnæs 80 år

Bilde av Einar Steensnæs i gul jakke
Einar Steensnæs er en sprek 80 åring! Har står på for KrF og han er en viktig medspiller i valgkampene våre.

Torsdag 10. mars fyller tidligere statsråd, parlamentarisk leder og tidligere nestleder i KrF, Einar Steensnæs, 80 år. Han var i flere tiår en av KrFs mest sentrale og respekterte politikere, en god leder, et varmt menneske og en politisk ideolog med et sterkt engasjement for sine medmennesker.

Før politikken tok helt styringen om Einars yrkesliv, var han lektor i realfag ved den videregående skolen. Fra 1980 til 1993 var han medlem av Haugesund bystyre og formannskap. Han var varaordfører i to år fram til 1985, deretter ordfører 1987 til 1989, og igjen fra 1991 til 1993. Han var dessuten medlem av Rogaland fylkesting i to perioder etter valget i 1979. Stortingsrepresentant ble han første gang i 1993 og representerte Rogaland på Løvebakken i tre perioder.

Som stortingsrepresentant ble han valgt inn i Finanskomiteen i den første perioden. Etter valget i 1997, som førte til dannelsen av Sentrumsregjeringen, fikk Einar nøkkelposisjonen som parlamentarisk leder for det største partiet i en mindretallsregjering. I denne posten fikk han til fulle vist sine pedagogiske og parlamentariske evner, og bidro til å lose gjennom mange viktige saker for regjeringen. Da Sentrumsregjeringen gikk av våren 2000, ble han leder for Stortingets utenrikskomité og hadde dette ansvaret resten av stortingsperioden.              

Som rikspolitiker gjorde han seg første gang bemerket som utdannings- og forskningsminister i Syse-regjeringen. På grunn av en omlegging av departementsstrukturen i denne perioden var han også kirkeminister en kort periode.

Etter valget i 2001 ble han kalt til Kongens bord nok en gang, denne gang av statsminister Kjell Magne Bondevik, som ønsket ham om olje- og energiminister i Samarbeidsregjeringen. I partiledelsen var han nestleder fra 1995 til 2004. For sin innsats i partiet er Einar utnevnt til æresmedlem.  

Han er også æresmedlem i Rogaland KrF, og når de som i dag sitter på Rogalandsbenken for KrF ber ham om råd, gir han det gjerne. Men han er ikke av den typen nestorer som tvinger seg på dagens politikere med sine meninger.

Da Oslosenteret for fred og menneskerettigheter ble opprettet i 2006, gikk Einar inn i stillingen som direktør ved dette senteret, og var senere seniorrådgiver ved Oslosenteret. Han har også tatt på seg andre samfunnsoppgaver etter at han ble politisk «pensjonist», både i styrer og utvalg.

Når han nå kan feire sin 80-årsdag, er det med stor og oppriktig glede jeg gratulerer ham med dagen, både på egne og partiets vegne, og sier ham en varm takk for lang innsats i så vel partiorganisasjon, som i samfunnet og i politikken.

Stor gratulasjonsknib fra Olaug V. Bollestad