Drømmer om en hvit jul

Mellom 90 -100.000 barn vokser opp i hjem der minst en av foreldrene har alkoholproblem. Mange av disse barna gruer seg til jul, fordi de voksne ikke er bevist på eget alkoholforbruk.

Mirjam Ydstebø
Rogaland KrF er opptatt av barnas perspektiv, vi oppfordrer sterkt til at arbeidet med alkoholdstrategien blir prioritert og iverksatt, skriver Mirjam Ydstebø.

Alkoholvett-organisasjonen Av-og-til sin undersøkelse forteller oss at det er en stor forskjell på barn og voksnes oppfatning av hvor mye alkohol som er greit å drikke rundt barn. Barn ønsker at de voksne skal drikke mindre enn det de voksne selv synes er greit. Bare 11 prosent av barn og unge mener det er greit at voksne drikker tre glass eller mer når de er sammen med dem. Til sammenligning mener 28 prosent av voksne at tre glass eller mer er innafor. 1/3 av alle barn og unge mener voksne bør droppe all alkohol rundt barna, kun 13 prosent av de voksne synes det samme. Merk deg at barn ønsker at de voksne skal drikke mindre alkohol.

Helsesista bekrefter barnas synspunkter. Hun uttalte for et par år siden at hun ikke rakk å ta seg fri i jula, fordi så mange barn og unge tok kontakt. Hun ble sittende å chatte med barn og unge som fortalte om en vond julefeiring på grunn av alkoholbruk i hjemmet. På nyttårsaften satt hun våken til klokka 04 på natten fordi det var så mange barn som søkte trøst og støtte via Snapchat.

Det er godt at regjeringen sin politiske plattform, sier de at i løpet av perioden skal de legge frem en nasjonal alkoholstrategi. Målet skal være 10 prosent reduksjon i skadelig alkoholbruk i 2025 sammenlignet med 2010. En fin målsetting og et viktig strategiarbeid som vi i Rogaland KrF støtter.

Rogaland KrF er opptatt av barnas perspektiv, vi oppfordrer sterkt til at arbeidet med alkoholdstrategien blir prioritert og iverksatt. Vi legger til grunn at barnas perspektiv også blir ledende med inn i dette arbeidet. 

Det nærmer seg jul med hyggelig lag og feiring – og de aller fleste av oss gleder oss, la dette gjelde også for alle barn! Bruk alkovett!

Av: 2. nestleder i Rogaland KrF Mirjam Ydstebø – på vegne av Rogaland KrFs Arbeidsutvalg