Drangedal i omstilling  – Næring er viktig for bosetting i hele fylket

Fra venstre: Aadne Røilid, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Hans Edvard Askjer, Tone Størseth og Erik Martinez Rønhovde.
Foto: Kjell Peder Haugene

Tirsdag fikk Driv – Drangedal i vekst, besøk av fylkesordførerkandidat i Telemark Hans Edvard Askjer, 3. kandidat på fylkestingslista Jens Arnfinn Brødsjømoen, ordførerkandidat i Drangedal Aadne Røilid og kampanjemedarbeider Erik Martinez Rønhovde. Lokalpressen var også med!

Driv er et omstillingsprogram i Drangedal kommune med mål om å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjonen i næringslivet samt øke utviklingsevnen hos næringslivet.

Programmet er en ekstraordinær innsats etter år med tapte arbeidsplasser og et svekket næringsliv i kommunen.

Tone Sørseth er næringssjef i kommunen og leder Driv. Hun tok imot KrF-delegasjonen og innledet besøket med en omvisning i næringshagen der Driv holder til. Næringshagen huser flere lokale bedrifter og er som et utstillingsvindu for programmet.

– Driv jobber for å utvikle møteplasser og stimulere til økt samarbeid for det lokale næringslivet, sier Tone i det vi beveger oss gjennom kontorlandskapet.

Foto: Kjell Peder Haugene

Siden prosjektet ble startet i fjor har kommunen fått to nye arbeidsplasser og 33 nye innflyttere innen 1. kvartal 2023.

– De sterke industritradisjonene kan sammen med gründerånden og teknisk kompetanse kan gi oss nye og spennende arbeidsplasser. Det ligger et stort potensial i de tre omstillingskommunene våre og fylket for øvrig. Da må vi som politikere legge til rette for at mulighetene kan bli utnyttet. Næringspolitikk er grunnen til at jeg driver med politikk. Har vi et godt næringsliv, så har vi også noe å fordele til gode formål, sier Hans Edvard engasjert.

Har vi et godt næringsliv, så har vi også noe å fordele til gode formål.

Fylkesordførerkandidat Hans Edvard Askjer

Midlene til programmet kommer fra regjeringen, men det er fylket som forvalter og administrerer pengene. Fylket er dermed oppdragsgiver og legger grunnlaget for arbeidet

Det er viktig at nye Telemark fylke fortsetter å legge gode rammer for omstillingsarbeidet her i Drangedal. Vi må prioritere penger riktig, men også bidra med andre tiltak som bredbånd og infrastruktur, sier Jens Arfinn.