Samlet for å trappe opp ruspolitikken

I dag møttes KrF, venstre og regjeringspartiene til dialogmøte om en opptrappingsplan på rusfeltet.

Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen innledet sitt innlegg med å rose alle ildsjelene i offentlig og ideell sektor som daglig gjør en innsats for mennesker med ruslidelser.

– Men vi vet også at koordineringen mellom tjenestene er svak og at brukerne opplever huller i behandlingsforløpet. Opptrappingsplanen vi skal drøfte i dag innebærer ikke bare en styrking av det nåværende tilbudet – nei, vi må også utfordre de etablerte systemene og sørge for at tjenestene ikke fungerer «stykkevis og delt», sa Dagrun Eriksen.

Eriksen nevnte blant annet at ettervernet må styrkes.

-Derfor er det viktig at vi sørger for gode og skreddersydde aktivitetstilbud, så den enkelte får en reell mulighet til å bygge seg et nytt liv og får avstand til rusmiljøene, sa hun.

-Gode, sammenhengende tjenester i kommunene, et mangfold av behandlingstilbud og en styrking av det forebyggende arbeidet, er viktige nøkkelord, avsluttet Eriksen.