Digitalisering av politiske partier i Kenya

Organisasjonsteamet til Kenyan African National Union (KANU) og prosjektkoordinator Evan Wilson etter en samling i Machakos, Kenya i slutten av november.

Det er under to år til presidentvalget i Kenya og mange politiske partier jobber for tiden med å digitalisere sine medlemssystemer og måten de rekrutterer nye medlemmer på. Frem til nå har partiene hatt all medlemsinformasjon skriftlig arkivert på fylkeskontorer rundt om i landet, noe som gjør det vanskelig å drive organisasjonsarbeid på en effektivt måte.

Hvis partiene lykkes med overgangen til digitale løsninger har det potensiale til å revolusjonere måten de kommuniserer med sine medlemmer på, og måten de engasjere sine organisasjoner i prosesser som politikkutvikling.

Hva gjør KrF?

  • Vi assisterer kenyanske partier som jobber med å opprette digitale medlemssystemer ved å fasilitere erfaringsutveksling om hvordan vi bruker egne digitale verktøy til å nå medlemmer og velgere.
  • Vi bistår kenyanske partier med å rulle ut medlemsapper og rekrutteringskampanjer.
  • I slutten av november holdt KrF workshops for sentralt ansatte og tillitsvalgte i kenyanske partier om bruk av digitale verktøy som medlemssystemer.