Dette mener KrF vi må gjøre med strømkrisen

– Det er skuffende at regjeringen ikke ser ut til å forstå alvoret, sier KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad står i Stortingets vandrehall og snakker med en journalist

– Vi kan ikke sitte og se på at de høye strømprisene kraftig svekker økonomien til folk med vanlige og lave inntekter. Selv med normale strømpriser vet vi at mange enslige, eldre eller småbarnsfamilier sliter med å få økonomien til å gå rundt, sier finanspolitisk talsperson for KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

I helgen kom regjeringen med sitt nye forslag til strømstøtte. De øker støtten fra å dekke 55 pst. av beløp over 70 øre per kilowattime til 80 pst. Det er ikke godt nok, ifølge Ropstad.

– Det er skuffende at regjeringen heller ikke nå ser ut til å ha fortsatt forstått alvoret. At november og desember ikke blir inkludert i denne ordningen er sterkt kritikkverdig, sier han og viser til at mange akkurat nå har utfordring med å betale skyhøye regninger.

– I tillegg ønsker KrF sterke tiltak for de som er på sosialhjelp, mottar bostøtte eller er på dagpenger.Vi må prioritere enslige, eldre og familier som er særlig rammet på grunn av høye strømpriser, sier Ropstad.

KrFs løsning:

  • Foreslo før jul i Stortinget at staten skulle dekke 80 pst. av strømpris over 70 øre per kWt, og at dette skulle gjelder fra og med november til mars. 
  • Foreslo før jul en ekstra utbetaling på 1000 kroner ekstra til alle som var ledige, permitterte eller mottok arbeidsavklaringspenger i desember 2021.
  • Foreslo før jul at regjeringen kommer med avbøtende tiltak for næringsdrivende, herunder gartnerier og andre som forbruker mye strøm.
  • Foreslo før jul at regjeringen kommer med forslag om ekstratiltak overfor frivillige og ideell organisasjoner som har utfordringer med de høye strømprisene.
  • Ekstra strømstipend for borteboende studenter og elever på videregående skole.