Dette går vi til valg på!

Her er fem grunner til at du bør stemme KrF – Stem med hjertet!

Våre fremste listekandidater ved stortingsvalget: 1. Olaug V. Bollestad, 2. Hadle Rasmus Bjuland, 3. Alf Magne Grindhaug, 4. Anne Kristin Bruns.

1. Et aldersvennlig samfunn

Alle skal få mulighet til en verdig alderdom, uansett hvilke behov man har. Valgmulighet og verdighet sikres gjennom løsninger tilpasset den enkelte: gode bofelleskap, sosiale arenaer, aktiviteter, helsetjenester og sunn ernæring. For å få til gode løsninger vil vi sikre et samspill mellom seniorene, det offentlige, frivilligheten, ideell sektor og pårørende. Dette er nøkkelen for å lykkes. Vårt mål er å gi økt trygghet, livskvalitet og livsglede.

Listetopp Olaug V. Bollestad

2. Trygg oppvekst og valgfrihet for familiene

Familiene er forskjellige, har ulike behov og vet best selv hva som fungerer for dem. Derfor legger vi til rette for løsninger som tilpasses den enkelte familie. KrF viI fortsatt gi familiene fleksibilitet og valgmuligheter gjennom å styrke familiene, ikke styre dem. Slik investerer vi i god oppvekst, og gir familien tid til å være familie.

2. kandidat Hadle Rasmus Bjuland.

3. Verdiene skapes i hele landet

Næring og arbeidsplasser er viktig for velferd og livskvalitet. Når vi skal utvikle våre lokalsamfunn må vi evne å ivareta både eldre og yngre generasjoner, slik at alle opplever kvalitet og attraktivitet. Store samferdselsprosjekter skal realiseres for å utvikle nyskapende og bærekraftige bedrifter i hele fylket. Vi er godt i gang, men ikke i mål. KrF vil fortsette jobben for livskraftige distrikter, tettsteder og bysamfunn.

4. Kompetanse løser klimakrisen

Alf Magne Grindhaug (3. kandidat) og Hadle Rasmus Bjuland (2. kandidat).

Det skal være lønnsomt for bedrifter og innbyggere å velge klimavennlige og fornybare løsninger. Vi skal sørge for at den høye kompetansen vi har i Rogaland bidrar til å løse energi-utfordringene både i Norge og verden, samtidig som vi skaper nye lønnsomme arbeidsplasser.

5. Norge trenger et sterkt verdiparti

Fra venstre: Alf Magne Grindhaug, Anne Kristin Bruns, Olaug V. Bollestad og Hadle Rasmus Bjuland.

Trosfriheten er under stadig sterkere press. Tro er en viktig del av det å være menneske. Du kan være trygg på at vi i KrF vil kjempe for et livssynsåpent samfunn, der det er rom for ulik tro, ytringer og holdninger. Vi vil stå opp for bredden av frivilligheten, og vi vil styrke friskolene, ikke svekke dem. Videre vil vi bruke Norges sentrale rolle i FN til å stå opp for de som forfølges for sin tro.