Øyeblikkene i livet der hjertet slår litt ekstra, er verdt å kjempe for

Kontantstøtten og valgfrihet for familiene er verdt å kjempe for

KrF vil gi barnefamiliene mer tillit og frihet til å forme sin egen hverdag. Småbarnsfasen kan være en hektisk tid, og derfor er det avgjørende med skreddersydde løsninger som er tilpasset hver enkelt familie. Færre A4-løsninger – mer valgfrihet. Vi vil styrke familiene og ikke styre dem.

KrF vil:
• Skrote tredelinga av foreldrepermisjon og utvide den med fire uker, samt gjøre fordelingen mer fleksibel for hver enkelt familie.
• Beholde kontantstøtten.
• Innføre en makspris på 7000 kr for hver familie for totale utgifter til SFO og barnehage.
• Fortsette styrkingen av barnetrygden til 2000 kroner per måned for barn
mellom 0-6 år, og til 1500 kroner per måned for de mellom 6 og 18 år.
• Gi en ekstra ferieuke per forelder med barn mellom 0-10 år.

Stem med hjertet!

Trykk på dette bildet for å bli bedre kjent med partileder Kjell Ingolf Ropstad. Bilde av Kjell Ingolf Ropstad som smiler foran Stortinget iført en mørk blå genser. På bildet står teksten "Hei", deretter "Bli bedre kjent med partilederen?" og til sist "trykk her"
Bli kjent med partileder Kjell Ingolf Ropstad