Det er de fattigste i verden som rammes hardest av klimaendringene

Bilde av Einar Steensnæs og Hadle Rasmus Bjuland i Haugesund.
Einar Steensnæs og Hadle Rasmus Bjuland driver valgkamp i Haugesund

Endringene i klimaet rammer alle, men for verdens fattigste er det katastrofalt. Klimaendringene driver allerede mange mennesker på flukt, men kommer til å sende enda flere mennesker fra hus og hjem og ut i fattigdom dersom ikke nødvendige tiltak gjennomføres.

Den nye rapporten fra FNs klimapanel understreker alvoret. De valgene vi tar nå vil ha stor betydning for hva slags utfordringer våre barn og barnebarn vil stå i, og hvor hardt de aller fattigste vil rammes av klimaendringene. For KrF handler det om at vi har et ansvar for å ta vare på jorda, for de som kommer etter oss, men ikke minst for de som taper mest på klimaendringene.

Både i tiden som samarbeidsparti med regjeringen og i tiden etter KrF gikk inn i regjering, har KrF sikret fortsatt en prosent av BNI til bistand. I 2020 ga Norge totalt 39,5 milliarder norske kroner til bistand, det høyeste beløp noensinne. Mye av denne bistanden går til klimatilpasning og klimafinansiering i de områdene av verden hvor klimaendringene rammer aller hardest. Når regntiden blir uforutsigbar eller kanskje ikke kommer det året, rammer det matproduksjonen hardt. Klimaendringene utgjør derfor en stor trussel mot matsikkerheten og det viktige arbeidet som gjøres for å hindre sultkatastrofer i utsatte land.

Sommeren 2021 lanserte regjeringen et eget klimainvesteringsfond som skal investere i fornybar energi i utviklingsland. Fondet skal finansieres utenfor bistandsbudsjettet, og bidra til realisering av lønnsomme fornybarprosjekter i utviklingsland, som reduserer klimagassutslipp, bidrar til utfasing av kullkraft og sikrer tilgang til ren energi.

Regjeringen, med KrFs utviklingsminister Dag Inge Ulstein i spissen, har også lansert en strategi for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse. I tillegg har Norge økt bevilgningene til tiltak for å gjøre sårbare grupper i Afrika sør for Sahara mer motstandsdyktige mot klimaendringer og for å styrke lokal matproduksjon.

Verden trenger en offensiv klimapolitikk. Det er ikke for sent å hindre de verste katastrofene. FNs rapport bør gi oss inspirasjon og en sterk oppfordring til å skru opp takten for å hindre dramatiske klimaendringer, ikke minst på vegne av de som rammes aller hardest.


Er du enig med oss, stem KrF 13. september.

Skrevet av Hadle Rasmus Bjuland og Einar Steensnæs