– Det burde være en selvfølge å skjerme de minste barna fra vold og porno

Vi ville ikke tillatt skadelig innhold i lærebøker, da er det uholdbart hvis småskoleelever skal ha tilgang til det på nettbrett og PC, sier Jorunn Gleditsch Lossius. KrF har fremmet forslag i Stortinget om at det skal være pålagt at nettbrett, som deles ut til barn i småskolen, skal ha filter mot alvorlig skadelig innhold.

Jorunn Gleditsch Lossius med alvorlig uttrykk
Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius

Mange skoler deler nå ut nettbrett til barn helt ned i 5,5 årsalderen, uten noe form for filter for å beskytte dem fra skadelig innhold som krig, terror, drap, grov vold og porno.

-Vi må beskytte de minste barna våre mot bilder og videoer av krig, terror, drap, grov vold og porno. På samme måte som vi regulerer innhold på kinofilmer, må vi gjøre mer for å sikre at digitale læringsmidler også er sikkert for barna våre, sier Lossius.

Hun får følge av partikollega Hans Fredrik Grøvan som understreker at dette ikke er tommelen ned for bruk av nettbrett i skolen. -Tvert om. Vi ser at det er et kjempeviktig redskap. Men for tillitsforholdet mellom skole og hjem er det avgjørende at foreldre kan være trygge på at skolen verner elevene mot uønskede inntrykk, sier Grøvan.


På bildet: Stortingsrepresentant for KrF: Hans Fredrik Grøvan