Desentraliserte løsninger – en løsning for framtiden

I tidligere tider så sendte vi ungdommer fra Norge til København for å studere. Disse ungdommene var av meget godt bemidlede familier. Vi har bygd våre egne universiteter og høyskoler for at alle skal kunne ta en utdanning som de ønsker å bidra med i samfunnet.

Illustrasjonsbilde av studenter på rekke og rad som smiler mot kamera.
Illustrasjonsfoto

Distriktshøgskolene kom ut fra et ønske om å bygge kompetanse og utdanne kvalifisert arbeidskraft i alle regioner. Nord universitet ble etablert med det formål å skape et desentralisert universitet; et annerledes universitet. Nå trues dette gjennom store forslag til endringer av studiestrukturen, og en utradering av flere campus og studiesteder.

I den nasjonale kompetansepolitikken vektlegges tverrfaglighet og samarbeid med næringslivet, og et stadig større fokus på praksis i utdanningen. Skal tverrfaglighet, fokus på praksis, bygging av livskraftige lokalsamfunn og rekruttering til helse ivaretas, så forutsetter det desentraliserte løsninger. Det forutsetter en satsing på mindre og spesialiserte studiesteder og campuser, spredt over hele landet, som bidrar til nyskapning og tilgjengelig høyere utdanning over hele landet.

Granavolden-plattformen understreker at regjeringen vil føre en politikk innenfor kommunestruktur, kompetanse, næringsutvikling, landbruk, fiskeri, samferdsel, kommunikasjon, kunnskap og helse som bidrar til livskraftige lokalsamfunn og distriktssentre

Granavolden-plattformen sier også at regjeringen vil bidra til økt rekruttering av kritisk helsefaglig kompetanse til kommunesektoren i samhandling med sektoren.

Bevar universiteter og høgskoler som fortsatt bygger på det unike i å være et annerledes universitet eller høgskole. Bevar de desentraliserte løsninger for livskraftige lokalsamfunn!