De organiserte kriminelle er problemet – ikke politiet

I debatten om rusreform har det av flere blitt tegnet nærmest et fiendebilde av Politiet, og deres praksis og vurderinger. Det er totalt feilaktig. Politiet er ikke problemet. Det er det de organiserte kriminelle som er.

Kjell Ingolf Ropstad sitter i studio hos NRK.
Justispolitisk talsperson, Kjell Ingolf Ropstad debatterte politiets mangel på virkemidler i Dagsnytt 18.

I kjølvannet av tre Høyesterettsdommer og et rundskriv fra Riksadvokaten denne våren som etablerer de facto straffrihet for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk, har debatten rundt rusreformen blusset opp igjen.

-KrF har ingen formening om Høyesteretts avgjørelser som sådan, men vi mener det er paradoksalt at norsk ruspolitikk er i en situasjon det på ingen måte er flertall for i Stortinget, sier Ropstad.

Hindre at unge kommer inn i narkotikamisbruk

Politikerne må lytte til, og gjøre jobben lettere for politiet, ikke vanskeligere. Vi må gi politiet de virkemidlene de trenger for å bekjempe narkotikakriminalitet – og hindre at unge kommer inn i narkotikamisbruk.

-Politiet må fortsatt prioritere bekjempelsen av narkotikabruk blant ungdom, og det er helt sprøtt å fjerne de nødvendige virkemidlene som skal til for å bekjempe narkotikakriminalitet, mener Ropstad.

Det siste vi ønsker er at det skal bli lettere for organiserte kriminelle å utnytte ungdom. Allerede meldes det om at færre ungdom blir fanget opp av politiet og får tidlig hjelp med sin rusbruk. Dette er uansvarlig.

Dersom politiet ikke kan gripe inn mot bruk og besittelse av narkotika, kan de heller ikke henvise folk videre til hjelpeapparatet.

Kjell Ingolf Ropstad

At det er åpnet for høyere terskelverdiene med brukerdoser av narkotika, det var det ingen støtte for i Stortinget. Dosene er så høye at man kan tjene gode penger på å lange. Mengdene narkotika som nå ikke får konsekvenser er langt høyere enn det en rusmisbruker normalt besitter. Det gjør også at organiserte kriminelle lettere vil kunne unnslippe straff.

Flertallet som ønsket en reform der det fortsatt var straffbart og med klare konsekvenser var Arbeiderpartiet en del av. Det følger de ikke opp nå.

-Politikere kan ikke binde politiets hender på ryggen, og samtidig tro at politiet skal gjøre en like god jobb i å forebygge og forhindre narkotikamisbruk og narkotikakriminalitet, sier Ropstad

Behandling og helsehjelp må styrkes

For KrF er solidaritet med de tunge rusmisbrukerne, som er en sårbar gruppe som trenger helsehjelp og behandling veldig viktig. Helsetilbud til rusavhengige kan ikke komme i andre rekke. Stortinget må sikre et løft i helse – og behandlingstilbudet for denne gruppen. Det var noe hele Stortinget var enig om som grunnlaget for en rusreform. I dagens rettstilstand ivaretas ikke et slikt løft av helse- og behandlingstilbud for rusmisbrukere. Nå må regjeringen på banen.

KrF vil prioritere unge mennesker som står i fare for å havne i rusmisbruk. For denne gruppen er både forebygging og klare konsekvenser ved brudd på lovgivningen viktig.

Behandling og helsehjelp til rusavhengige må styrkes. Bruk og besittelse av narkotika bør være straffbart.

Kjell Ingolf Ropstad