Dårlig lærerforslag fra Ap

– Det er et bemerkelsesverdig dårlig forslag å innføre en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene. En slik utforming vil garantert føre til at ressurser fra 5.-10. trinn overføres til småbarnstrinnet for å oppfylle normen, sier Anders Tyvand, utdanningspolitisk talsmann i KrF.

Alvorlig Anders Tyvand

– Det er viktig å styrke barnetrinnet, men det må gjøres uten å svekke mellom- og ungdomstrinnet, sier Tyvand.

Arbeiderpartiet skriver i sitt programutkast «Alle skal med» at de vil «innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene».

– I de fleste kommuner vil det være store og små skoler, med ulikt antall elever per lærer. Derfor må en norm regnes ut på skolenivå. Lærere er skolens viktigste ressurs. Dette bør elever få bedre tilgang til, uansett hvor i landet de bor og uansett hvilken skole i en kommune de tilhører, sier Tyvand.

KrF har fremmet et forslag om en norm for lærertetthet på skolenivå, og sikter mot maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. klasse og maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. klasse.

– Dette vil gi lærere mer tid til å se og hjelpe hver enkelt elev, ikke minst blant de yngste elevene. Solid forskning viser at dette vil styrke skolen, og ikke minst være viktig for elever som sliter med læringen, sier Tyvand.

– Om Ap virkelig ønsker at ‘Alle skal med’, burde det vært naturlig å støtte KrFs modell, som også Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget i grunnskolen har stilt seg bak, avslutter Anders Tyvand.