Bygger lokaldemokrati i Kenya

KrF har i samarbeid med Oslosenteret utviklet en håndbok for å bistå partiene med å bygge lokaldemokrati og fylkespartier, som ble lansert i mai 2018. – Vi må være tålmodige, men arbeidet i Kenya bærer frukter, sier prosjektkoordinator Evan Wilson.

Trude Brosvik har mange kenyanske mennesker rundt seg. Noen vifter med en blå håndbok. En filmer.
KrFs fylkespolitiker Trude Brosvik under lanseringen av håndboken for fylkespartier i Kenya.

I et ungt demokrati der partier i stor grad har dreid seg om partileder og ikke partiorganisasjon, er det nybrottsarbeid KrF driver med gjennom demokratiprosjektet i Kenya. Fra før har KrF laget en håndbok for å hjelpe partiene å etablere og drive nasjonale sekretariater.

– Nå tar vi det ett steg videre i samarbeid med de kenyanske partiene, og har laget en håndbok for fylkesnivået i samarbeid med Oslosenteret, forklarer Wilson.

Fylkeskontorer uten ressurser

Til nå har de 47 fylkene først og fremst blitt mobilisert rundt valg, og har ikke blitt prioritert i Kenya. Grunnloven fra 2010 gjorde store endringer i det politiske systemet med krav om at partiene ikke bare skulle finnes på nasjonalt nivå, men også ha fysiske fylkeskontorer. Men til nå har de manglet veiledere for hvordan dette arbeidet skal forgå.

– De trenger hjelp til å få bedre systemer for å drive partiene, og har ingen finansiering, sier Wilson. Om partiene har penger til personalressurser og valgkamp, kommer helt an på om de har en sterk og bemidlet mann.

Grunnleggende demokratiutvikling

Håndboken er laget for fylkesstyrene og de som jobber med fylkene på nasjonalt nivå, forklarer Wilson.

– Dette er demokratiutvikling i sin mest grunnleggende form. De handler om å aktivisere medlemmene og vise at du har noe igjen for å være med i et parti, at du kan være med og bestemme hvem som skal stå på listene. Du kan få noe ut av å være med i et parti utover å få penger.

Selv om Norge har et velutviklet demokrati, og Kenyas er svært ungt, mener han de norske erfaringene er overførbare.

– Alle partier over hele verden har de samme utfordringene. Man utvikler politikk, man må finne måter å kommunisere det på, og man skal utvikle organisasjonen. For å utvikle håndboken for fylkesleddet, har KrF samarbeidet med de to største og fire mellomstore partier.

– I første rekke jobber vi i de seks pilotfylkene har utviklet den sammen med, og i løpet av i fjor og i år skal vi besøke de samme fylkene flere ganger. – Hvis vi får mer penger fra Norad, kan vi utvide til flere, sier han.  

Ser forandring i Kenya

Ser du noen resultater av arbeidet KrF gjør?

– Ja, det gjør jeg. Vi kan se tilbake på de siste årene og se en endring over tid på hvordan partiene jobber og hva de prioriterer. Det er blitt mer opptatt av politikkutvikling og mindre av personlig karisma. Det er blitt en mer saklig debatt. KrFs prosjekt er kanskje ikke så stort, men bidrar i helheten. Håndboken er veldig konkret og vil vare lenge. Det finnes ikke noe lignende i Kenya.

– Det kan virkelig være en enorm ressurs som vil vare over mange år hvis partiene tar den i bruk, sier Wilson entusiastisk. – Og det har vi sett med den forrige håndboken vi lagde. Når vi besøker partikontore- ne ser vi at den er helt slitt fordi den blir brukt så mye, og det er veldig positivt.

– Og det er veldig gøy å høre at det siteres fra håndboken når de forteller hvordan de jobber. Det er inspirerende!

Her finner du håndboken i digitalt format

Du kan lese mer om KrFs internasjonale arbeid her