Budsjettseier for frivilligheten, folkehøyskolene og friskolene

– KrF har kjempet for frivillig sektor i budsjettforhandlingene. Jeg er glad for at budsjettavtalen sikrer frivilligheten, folkehøyskolene og friskolene gode rammer, sier KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan.

Bilde av Hans Fredrik Grøvan
Foto: Gunnhild Sørås

Satsing på frivilligheten

I avtalen er det enighet om å rette opp forslag til kutt i Studieforbundenes arbeid med 22,5 mill. kroner. I tillegg blir det bevilget 4,5 mill. kroner til frivillige organisasjoners arbeid mot mobbing.

– Jeg er svært glad for at vi i avtalen får sikrer frivilligheten gode kår videre, gjennom at Studieforbundene får beholde sitt tilskudd. Disse organisasjonene gjør et svært viktig arbeid på mange områder og regjeringens forslag til kutt ville rammet mange mennesker over hele landet. Vi sikrer også mer midler til viktige anti-mobbe tiltak i regi av frivillige organisasjoner, som Blå Kors «Snakk om mobbing», samisk arbeid mot mobbing og Forandringsfabrikkens viktige arbeid mot mobbing, uttaler Hans Fredrik Grøvan.

Forutsigbarhet for folkehøyskolene

Folkehøyskolene gir et godt tilbud om et annerledes år til mange ungdom. I budsjettforliket sikres disse skolene forutsigbar økonomi også i året som kommer, og 25 mill. kroner sikres til å beholde tilskuddet for kortkurs og 10,8 mill. kroner for å videreføre studiestøtte for år nummer to.

-KrF mener at folkehøyskolene gir et viktig tilbud til mange unge mennesker og sårbare grupper. Jeg er glad for at vi sikret disse skolene er forutsigbar økonomi videre gjennom å opprettholde støtte til kortkurs og at elever som tar år nummer to også får studiestøtte. Det andre året på folkehøyskole er ofte et ledertreningsår hvor elevene er viktige bidragsytere i det sosiale miljøet og får svært verdifull erfaring, sier Grøvan.

Økt kapitaltilskudd til friskolene

KrF har lenge kjempet for kapitaltilskuddet til friskolene og har i avtalen fått på plass 30 nye millioner kroner til dette.

-Friskolene er viktig for å sikre at alle foreldre og elever kan ha velge en skole som passer for dem. Mange friskoler sliter med utgifter knyttet til bygninger og vedlikehold, og derfor er det viktig for KrF å sikre disse skolene kapitaltilskudd. I årets budsjett økes tilskuddet til dette med 30 mill. kroner og det er svært viktig for disse skolene, slår Grøvan fast.