Budsjettet er et løft for maritim næring og kysten

– Jeg er svært glad for at regjeringspartiene og FrP har blitt enige om en budsjettavtale som innebærer et kraftig løft for den maritime næringen, der det viktigste punktet er en økt bevilgning til nettolønnsordningen på til sammen 484 millioner kroner, sier næringspolitisk talsperson for KrF, Steinar Reiten.

Stortingsrepresentant Steinar Reiten

– Det er også gode nyheter for nærskipsfarten og for kommunene Vanylven og Stad at det ligger inne 75 mill. kr til oppstart av arbeidet med Stad skipstunnel i budsjettforliket, sier Reiten.

Styrker nettolønnsordningen for sjøfolk

I det framlagte forliket om statsbudsjettet er regjeringspartiene og FrP blitt enige om å styrke nettolønnsordningen for sjøfolk med 253 millioner kroner, slik at en unngår kutt i ordningen i 2021. Det er også enighet om å øke bevilgningen ytterligere med 231 millioner kr for å oppheve makstaket i tilskuddsmodellen for petroleumsskip i NOR, NIS konstruksjonsskip og NIS generelt for 1., 2. og 3. termin 2021.

Utvidelse av Innovasjon Norges kondemneringsordning

Videre har regjeringspartiene og FrP blitt enige om å utvide Innovasjon Norges ordning for kondemnering av skip i nærskipsfart til også å gjelde offshoreskip.

– Dette sikrer at overflødige og gamle fartøy raskt kan resirkuleres på en miljøvennlig måte ved norske verft, sier Reiten.

– Det er også enighet om å utvide byggelånsgarantiordningen i GIEK til å omfatte forskuddsgarantier, slik at GIEK kan gi forskuddsgarantier på inntil 50 %, sier han.

Gode nyheter for maritim næring

På vegne av KrF er jeg glad for at regjeringspartiene og FrP har blitt enige om disse punktene. Enigheten om 75 millioner kroner til oppstart av arbeidet med Stad skipstunnel er også svært gledelig, og viktig for økt sjøsikkerhet i vår del av landet,

sier Reiten.

Han berømmer FrP for å ha satt alle de nevnte sakene høyt på agendaen da budsjettforhandlingene startet, og understreker at dette har vært avgjørende viktig for at det nå foreligger en budsjettavtale med et kraftig løft for maritim næring.

– Så har min oppgave vært å bruke de interne kanalene inn mot KrFs regjeringsapparat og forhandlere for å bidra til at forhandlingsklimaet rundt disse viktige spørsmålene kom inn på et godt spor. Resultatet som nå foreligger er svært gode nyheter for den maritime næringen, ikke minst i mitt hjemfylke Møre og Romsdal, sier Reiten.

Karanteneutgifter kompenseres

– Når regjeringen også har foreslått en kompensasjonsordning på 480 mill. kr for karanteneutgifter hos bedrifter som er avhengige av innleid utenlandsk arbeidskraft, så er dette er et sterkt signal om at de fire partiene tar utfordringene i den maritime næringen på største alvor, avslutter han.