Bred enighet om viktige økonomiske grep

Et bredt flertall på stortinget har nå samlet seg rundt innholdet i en krisepakke 2. Regjeringens forslag ble lagt frem fredag, og det har vært samtaler mellom partiene på stortinget gjennom helgen og mandag. – Jeg er glad for at en stor bredde av partiene på stortinget nå står samlet om de store grepene, sier KrFs finanspolitiske talsperson, Tore Storehaug.

Tore Storestaug
FOTOGRAF: FLIPFILM DANIEL MORK

-Landet vårt er i en svært krevende situasjon. Første prioritet er å begrense smitten og sørge for at alle som trenger det får nødvendig helsehjelp. Samtidig skal vi sørge for at folk har en jobb å gå til når dette er over, sier Storehaug.

Det som nå vedtas i Stortinget blir omtalt som «krisepakke to». Den inneholder brede støtteordninger for å holde hjulene i gang i næringslivet, og bevare folks arbeidsplasser gjennom krisen. Bedrifter som har mistet inntektene sine på grunn av smittefaren og de strenge tiltakene skal få støtte til å betale sine faste utgifter – utgifter som er der uansett om man driver eller ikke. Det kan for eksempel være husleie eller forsikringer.

– Nå skal vi holde liv i bedriftene samtidig som vi fortsatt har strenge smitteverntiltak. I tillegg har stortinget bevilget penger og sendt viktige signaler på grep som blir viktige frem i tid, det regjeringen kaller «fase 3». Det er et godt grunnlag, og vi komme tilbake til når det er tid for å stimulere til økt aktivitet og når det er klart hva situasjonen er på det tidspunktet, sier Storehaug. 

Mer til kommunene
Krisen rammer kommunene hardt også økonomisk. Kommunene har økte utgifter, og samtidig blir det mindre skatt når det går dårlig for mange bedrifter. Derfor har regjeringen varslet at staten vil overføre ekstra penger til kommunene i år. Det er nå enighet om at 3,9 mrd kroner skal bevilges allerede nå. 3,75 mrd fordeles på vanlig måte til alle kommuner, mens 150 millioner av dette skal fordeles til de kommunene som er spesielt hardt rammet.  I tillegg settes det av 1 mrd til fylkeskommunene, fordi kollektivselskapene som de har ansvaret for har veldig lave billettinntekter i denne situasjonen.

– Dette vil gi kommunene en forutsigbarhet nå, samtidig som regjeringen har varslet at dette vil man komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett, når vi vet noe mer om situasjonen i kommunene, sier Storehaug.

Frivillighet
Frivilligheten spiller en viktig rolle i Norge. Mange frivillige organisasjoner opplever en betydelig nedgang i inntekter denne tiden. Nå har det blitt enighet om å bevilge ytterligere 100 millioner i tillegg til de 900 millionene som allerede var bevilget.

-Er det noe disse dagene hvor landet har vært snudd på hodet har vist, er det hvor fattig livet blir hvis ikke vi får dekket annet enn våre mest prekære behov. Frivilligheten gir så mye til så mange. Jeg er glad vi har blitt enige om at vi skal hjelpe dem med disse plutselige og voldsomme kostnadene de har fått på grunn av denne krisen.  

Stor bredbåndssatsing
En del av enigheten er at det skal brukes 150 millioner ekstra til utbygging av bredbånd i distriktene, i tillegg til de 250 millionene som allerede var bevilget.

– Dette er en sak som har vært viktig for KrF lenge. Den situasjonen vi nå er i viser hvor viktig det er å ha en digital infrastruktur som inkluderer alle, og jeg er glad for at vi nå står samlet bak dette tiltaket, sier Storehaug. Han representerer selv Sogn og Fjordane på stortinget og kjenner godt til de utfordringene mange har stått i med hjemmeskole og hjemmekontor uten tilgang til skikkelig internettlinje.

– Situasjonen vi står i minner oss om at fremtiden er uoversiktlig. Den digitale infrastrukturen må være på plass når vi som samfunn skal ruste oss for fremtiden, også utenfor de store byområdene, avslutter Storehaug.