Bollestad: – Viktig gjennomslag for barn med spiseforstyrrelser

Nå er det klart: KrF får flertall for sitt forslag om at barn og unge med spiseforstyrrelser ikke skal sendes hjem fra behandling de gjennomgår i helgene fordi det mangler tilbud. – Dette er veldig viktig for de som er sykest, sier Olaug Bollestad.

Olaug Bollestad står midt i gaten i Karl Johan, ser alvorlig ut
Partileder Olaug Bollestad

Antallet barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser har økt. Under koronapandemien så vi både en betydelig økning i alvorlighetsgrad og at de alvorlig syke blir stadig yngre.

Samtidig stenger flere behandlingstilbud hver fredag og sender hjem barn som burde fått behandling i helgen. Det skal det nå bli slutt på.

– Foreldrene får jo et helt umenneskelig ansvar for alvorlig syke barn hver helg. Jeg har personlig fått høre historier fra foreldre som er fortvilet fordi deres barn nekter å spise hjemme, sier hun.

Hun viser til at viktig behandling for lange brudd, og at dette kan gi kraftige tilbakeskritt i helgen. Det er ikke bra for hverken barna det gjelder eller de pårørende.

 – De som er syke trenger flinke fagfolk rundt seg, god oppfølging og at ikke behandlingen blir avbrutt hver helg.

KrF-forslag får flertall

KrF fremmet i vår et forslag om at alle psykisk syke barn og unge under 13 år som har behov for det, får tilgang på døgnbehandling alle dager. Nå ligger det at til at forslaget får flertall.

– De som trenger behandling i helgen må få det, så enkelt er det.

– Det er godt at vi kan enes om dette på tvers av partiene, sier Bollestad.

Ulikt sykdomsforløp krever tilpasse oppfølging

Ulikt sykdomsforløp, alvorlighetsgrad og stadium krever ulik oppfølging. Bollestad er opptatt av at de som er syke skal få den behandlingen de trenger, og da er en avhengig av nok ressurser. Har en ikke det, er det umulig å tilpasse behandlingen godt nok til hver enkelt.

– For noen er det helt riktig å reise hjem i helgene, spise hjemme og tilpasse seg hverdagen. Det er det viktig at de får muligheten til. Det vi ønsker er at alle skal få den oppfølgingen de trenger når de trenger det, avslutter hun.