Bollestad: – Omsorgen for eldre og unges psykiske helse må prioriteres!

– I helse- og omsorgskomiteen vil KrF løfte en bedre eldreomsorg og et styrket tilbud for unges psykiske helse. Det vil også være viktig for oss å være i akkurat denne komiteen for å forhindre en utvidelse av abortloven til uke 18 og et svekket rettsvern for det ufødte liv. KrF vil være en tydelig stemme for menneskeverdet og si klart nei til utvidelse av abortloven vi vet mange av partiene på Stortinget står for, sier KrFs nyutnevnte helsepolitiske talsperson, Olaug Bollestad.

Portrett av en smilende Olaug Bollestad

Olaug Bollestad, fungerende leder i KrF og stortingsrepresentant fra Rogaland, går inn i Stortingets helse- og omsorgskomité. Hun har vært leder av komiteen tidligere og er godt rustet for en ny stortingsperiode som medlem. Bollestad har også helsefaglig bakgrunn som intensivsykepleier.

Eldreomsorgen trenger fornyelse

KrF vil ha en ny kurs for eldreomsorgen i Norge. Vi lever lenger og mange er friske lenger, men sykdomsbildet blir også mer sammensatt.

–For at ingen skal bekymre seg for å bli eldre i Norge må vi styrke fellesskapet, sørge for tilgjengelig aktivitetstilbud og styrke eldreomsorgen, sier Bollestad. –Jeg vil jobbe knallhardt for at de eldre skal få gode omsorgstjenester i hele landet.

De som har det vondt må få hjelp

De siste årene har det vært en svært negativ utvikling blant unge som rapporterer at de sliter psykisk. En utvikling som pandemi-, isolasjon- og krisetid har forsterket. Nært halvparten av alle studenter har det som kan karakterisere som høyt nivå av psykiske plager og 1 av 5 har vurdert å ta sitt eget liv. På samme tid er det også svært få av dem som søker hjelp.

–Jeg vil jobbe for å løfte unges psykiske helsetilbud og jobbe for bedre lavterskeltilbud. Samtidig blir det viktig å sikre et godt tilbud for de mest alvorlig syke, sier Bollestad.

–Jeg tror det viktigste er å jobbe forebyggende, for å forhindre at utfordringene eskalerer. Rett hjelp til rett tid. Vi må inn med effektive tiltak og lavterskeltilbud så tidlig som mulig. Mange av de unge som sliter med psykiske utfordringer kan få en god mental helse og trygghet gjennom rask og riktig hjelp. Dermed slipper flere å havne i omfattende behandlingsforløp med langvarige utfordringer, utdyper hun.

Erfaring fra helsevesenet

Olaug Bollestad er 60 år, gift og har fire voksne barn, kommer opprinnelig fra Strand i Rogaland og er utdannet sykepleier. Hun jobbet som leder på Stavanger universitetssykehus før hun ble ordfører i Gjesdal kommune i 2007. Etter dette ble det politikk på heltid for Bollestad, og siden 2013 har hun vært valgt inn på Stortinget. Den politiske ledelsen ble hun en del av i 2015, 2019-2021 satt hun som Landbruks- og matminister, og nå er hun konstituert partileder.

– Jeg gikk ikke gradene i ungdomspolitikken, slik mange har gjort. Jeg har derimot mange års erfaring fra arbeidslivet. Det er en erfaring som har vært en styrke for meg i politisk arbeid, og ikke minst tror jeg bakgrunnen min fra helsevesenet vil komme til nytte i helse- og omsorgskomiteen, sier Bollestad.